2.2. Rechthoekige selectie Gereedschap

Het gereedschap rechthoekige selectie is, zoals de naam al zegt, bedoeld om rechthoekige gebieden uit de afbeelding te selecteren. Het is een erg simpel gereedschap, maar er wordt desondanks (of juist dankzij zijn simpelheid) veel gebruik van gemaakt. Meer informatie over selecties en hoe deze gebruikt worden vindt u in het hoofdstuk over Selecties; meer informatie over de eigenschappen en opties voor alle selectie gereedschappen vind u in het hoofdstuk Selectie Gereedschappen .

Het rechthoekselectie gereedschap wordt ook gebruikt om een rechthoek te tekenen. Om een gevulde (d.w.z. geheel gekleurde) rechthoek te maken, maakt u eerst een rechthoekige selectie, en vult u deze selectie met behulp van het Emmer Vul gereedschap Om alleen de buitenkant van de rechthoek te tekenen, is het het gemakkelijkst om eerst een rechthoekige selectie te maken en deze dan over te trekken.

2.2.1. Het gereedschap activeren

There are different possibilities to activate the tool:

  • From the main menu: ToolsSelection ToolsRectangle Select.

  • By clicking the tool icon in the Toolbox.

  • By pressing the R keyboard shortcut.

2.2.2. Hulptoetsen

[Opmerking] Opmerking

Zie Selectie Gereedschappen voor meer informatie over de sneltoetsen die alle selectie gereedschappen op de zelfde manier beïnvloeden. In de rest van dit hoofdstuk worden alleen de effecten besproken die specifiek zijn voor het Rechthoekselectie gereedschap.

Ctrl

Pressing the Ctrl key after starting your selection, and holding it down until you are finished, causes your starting point to be used as the center of the selected rectangle, instead of a corner. Note that if you press the Ctrl key before starting to make the selection, the resulting selection will be subtracted from the existing selection. The cursor becomes

Shift

If you press the Shift key before starting the selection, the resulting selection will be added to the existing one. The cursor becomes

Het indrukken en vasthouden van de Shift toets nadat u bent begonnen met selecteren schakelt de optie Vast in (of juist uit als die aan was). Die optie zorgt ervoor dat de selectie dezelfde vorm (/hoogte/breedte/grootte) krijgt als de vorige. Of bij de eerste selectie met dit actieve gereedschap maakt hij dat het een vierkant wordt.

Ctrl+Shift

Pressing both keys after starting your selection combines the two effects, giving you a square selection centered on your starting point. Note that pressing these keys before starting your selection intersects the resulting selection with the existing one and the pointer change shape accordingly:

2.2.3. Werken met het gereedschap

Afbeelding 14.7. Voorbeeld van rechthoekige selectie.

Voorbeeld van rechthoekige selectie.

When this tool is selected the mouse pointer is displayed like this: as soon as it is over the image. A drag and drop allows to get a rectangular (or square) shape. When the mouse button is relaxed, a dotted line (marching ants) outlines the selection. It's not necessary to adjust the selection with care; you can resize it easily later.

Wanneer de aanwijzer op het canvas beweegt, veranderen de aanwijzer- en selectieaspecten:

- buiten de selectie zijn ze normaal; hier kunt u een nieuwe selectie ontwerpen, maar dan wordt de onderhanden selectie gewist tenzij die wordt gecombineerd middels de optie toevoegen of aftrekken zoals beschreven in de vorige alinea.

- within selection peripheral parts, the mouse pointer changes into various shapes when overflying rectangular sensitive and clearly marked areas. These handles allow you to resize the selection. In selection corners the pointer changes into a shape according to the context; for instance in the low right corner it becomes: . So, by click-and-dragging these areas, you can magnify or shrink the selection size. Over median selection parts, lateral, low or up, pointer is changed into appropriate shapes according to the context. For instance, when the mouse pointer is over the median right side, the pointer looks like: . So you can click-and-drag to magnify or to shrink the selection size by moving the chosen boundary.

- inside selection central area the mouse pointer looks like usual for object manipulation, i.e.: . So you can move the whole selection by a click-and-drag.

Bovendien, als u de optie Markeren niet hebt uitgeschakeld, is uw werk gemakkelijker omdat wat er buiten de selectie valt donker is en de selectie lichter zodat de selectie gemarkeerd lijkt.

[Tip] Tip

Als u de pijltjestoetsen gebruikt, kunt u de selectie verplaatsen of de grootte ervan in stappen van één pixel wijzigen. In combinatie met Shift kun je het met stappen van 25 pixels verplaatsen.

Afbeelding 14.8. Selectie-gevoelige gebieden

Selectie-gevoelige gebieden

Weergave van alle mogelijke muisaanwijzers voor de verschillende selectiegebieden.


Nadat u de selectie hebt gemaakt en gewijzigd, moet u deze bewerkingsmodus verlaten (de selectie definitief maken). U kunt dit doen met een enkele klik in de selectie of door op de Enter-toets te drukken. Of u kunt gewoon een ander gereedschap activeren en bijvoorbeeld de selectie vullen of beschilderen.

2.2.4. Gereedschap Instellingen

Afbeelding 14.9. Instellingen voor het gereedschap rechthoekige selectie

Instellingen voor het gereedschap rechthoekige selectie

Normally, tool options are displayed in a window attached under the Toolbox as soon as you activate a tool. If they are not, you can access them from the main menu through WindowsDockable WindowsTool Options which opens the option window of the selected tool.

[Opmerking] Opmerking

See Selection Tools Options for help with options that are common to all these tools. Only options that are specific to this tool are explained here.

Modus, Randen glad maken, Randen verzachten

Algemene selectieopties.

Afgeronde hoeken

Als u deze optie inschakelt, wordt een schuifregelaar weergegeven. U kunt die gebruiken om de straal aan te passen die wordt gebruikt om de hoeken van de selectie af te ronden.

Uitbreiden vanuit het midden

Als u deze optie inschakelt wordt het punt waarop de selectie is gestart met de eerste muisklik gebruikt als middelpunt van het te selecteren gebied.

Vast

Dit menu geeft u de mogelijkheid om de vorm van de selectie op verschillende manieren te beperken.

Verhouding

Deze optie stelt u in staat om de verhouding tussen de hoogte en breedte te behouden tijdens het aftekenen van de selectie. Wanneer u deze optie inschakelt wordt deze verhouding overgenomen van de laatste selectie, of anders 1:1 (vierkant). Met de twee icoontjes kunt u een gekozen verhouding omklappen van portret- naar landschap-formaat.

Breedte

Met deze optie stelt u handmatig de breedte van de selectie rechthoek in.

Hoogte

Met deze optie stelt u handmatig de hoogte van de selectie rechthoek in.

Grootte

Met deze keuze kunt u de breedte en hoogte van de selectie vastleggen.

Positie

Deze twee tekstvelden bevatten de huidige horizontale en verticale coördinaten van de linkerbovenhoek van de selectie. Hiermee kunt u de plek van de selectie nauwkeurig aanpassen.

Grootte

These two text fields contain the current width and height of the selection. You can use these fields to adjust the selection size precisely.

Oplichten

Als u deze optie inschakelt, wordt het geselecteerde gebied benadrukt door een donker masker van de omgeving om visuele selectie veel eenvoudiger te maken.

Hulplijnen

Met dit menu kunt u een type hulplijnen selecteren om binnen de selectie weer te geven, om het maken van een selectie gemakkelijker te maken, waaronder de regels voor fotocompositie.

Er zijn zes opties beschikbaar:

  • Geen hulplijnen

  • Middellijnen

  • Regel van derden

  • Regel van vijfden

  • Gulden snede

  • Diagonale lijnen

Automatisch krimpen

De optie Automatisch krimpen zorgt ervoor dat uw selectie automatisch ingekrompen wordt tot de omvang van de figuur (op de huidige afbeeldingslaag) die de selectie het meest benadert. Onder de figuur die de selectie het meest benadert wordt de figuur verstaan die, duidelijk herkenbaar, de grootste figuur is binnen de door de gebruiker gemaakte selectie. Het algoritme dat gebruikt wordt om de figuur te vinden die de selectie het meest benadert is intelligent. Dat betekent in dit geval dat het algoritme soms verbazingwekkend geavanceerde dingen doet, maar soms doet het ook verrassend rare dingen. Als het gebied dat u wil selecteren een duidelijk ingekleurde rand heeft, dan zal het automatisch inkrimpen het in bijna alle gevallen op de juiste wijze selecteren.

Afbeelding 14.10. Voorbeeld van automatisch krimpen

Voorbeeld van automatisch krimpen

Afbeelding met twee verschillende elementen geselecteerd

Voorbeeld van automatisch krimpen

Automatisch krimpen toegepast


Samengevoegd krimpen

Als Samengevoegd krimpen aangevinkt is, gebruikt automatisch krimpen de pixel informatie van het hele zichtbare deel van de afbeelding, in plaats van alleen de pixel informatie van de huidige laag. Meer informatie over samengevoegd monsteren staat in de woordenlijst bij Samengevoegd monsteren.