2.3. Ovale selectie

Afbeelding 14.13. Het pictogram van Ovale selectie in de gereedschapskist

Het pictogram van Ovale selectie in de gereedschapskist

Het gereedschap Ovale selectie is ontworpen om cirkelvormige en elliptische gebieden in een afbeelding te selecteren, met desgewenst gladde randen (antialiasing) van hoge kwaliteit. Voor informatie over selecties en hoe ze worden gebruikt in GIMP, zie Selecties; voor informatie over functies die alle selectiegereedschappen gemeen hebben, zie Selectiegereedschappen.

This tool is also used for rendering a circle or ellipse on an image. To render a filled ellipse, create an elliptical selection, and then fill it using the Bucket Fill tool. To create an elliptical outline, the simplest and most flexible approach is to create an elliptical selection and then stroke it. However, the quality of anti-aliasing with this approach is rather crude. A higher quality outline can be obtained by creating two elliptical selections with different sizes, subtracting the inner one from the outer one; however this is not always easy to get right. The command SelectBorder… makes it easy.

2.3.1. Het gereedschap activeren

There are different possibilities to activate the tool:

  • From the image-menu: ToolsSelection ToolsEllipse Select.

  • By clicking the tool icon in the Toolbox.

  • By pressing the E keyboard shortcut.

2.3.2. Hulptoetsen

[Opmerking] Opmerking

Zie Selectie Gereedschappen voor meer informatie over de sneltoetsen die alle selectie gereedschappen op de zelfde manier beïnvloeden. In de rest van dit hoofdstuk worden alleen de effecten besproken die specifiek zijn voor het Rechthoekselectie gereedschap.

Ctrl

Het indrukken en vasthouden van de Ctrl toets nadat u bent begonnen met selecteren maakt het beginpunt waarop u de selectie bent begonnen tot het middelpunt van de geselecteerde ellips, terwijl het beginpunt normaal gesproken wordt gebruikt als hoekpunt. Onthoud echter dat het indrukken van de Ctrl toets voor aanvang van het selecteren ervoor zorgt dat de nieuwe selectie van de huidige selectie wordt afgetrokken.

Shift

Door het indrukken en vasthouden van de Shift toets nadat u bent begonnen met selecteren beperkt u de selectie tot een cirkel. Onthoud echter dat het indrukken van de Shift toets voor aanvang van het selecteren ervoor zorgt dat de nieuwe selectie bij de huidige selectie wordt opgeteld.

Ctrl+Shift

Als u op beide toetsen drukt, worden de twee effecten gecombineerd, waardoor u een cirkelvormige selectie krijgt met als middelpunt uw startpunt.

2.3.3. Gereedschap hanteren

Afbeelding 14.14. Voorbeeld van Ovale selectie.

Voorbeeld van Ovale selectie.

Wanneer dit gereedschap is geselecteerd, verandert de muisaanwijzer in pictogram met een cirkel zodra deze zich boven de afbeelding bevindt. Met slepen en neerzetten kunt u een ellips (of een cirkel) in een rechthoekig vak krijgen. Wanneer u de muisknop loslaat, verschijnt de elliptische selectie als een stippellijn (marcherende mieren) . U kunt het formaat en de plaats van de ellips nog eenvoudig wijzigen.

Wanneer de aanwijzer op het canvas beweegt, veranderen de aanwijzer- en selectieaspecten. U kunt de grootte van de selectie wijzigen met behulp van handvatten. Zie Werken met het gereedschap in het hoofdstuk over rechthoekige selecties.

2.3.4. Opties

Afbeelding 14.15. Gereedschapsopties voor het gereedschap ovale selectie

Gereedschapsopties voor het gereedschap ovale selectie

Gereedschap opties van je actieve gereedschap worden normaliter getoond in een venster onder de gereedschapskist. Als dat venster er niet is kun je hem oproepen via het menu VenstersDokbare VenstersGereedschap Opties dat de opties van het actieve gereedschap laat zien.

[Opmerking] Opmerking

See Selection Tools Options for help with options that are common to all these tools. Only options that are specific to this tool are explained here.

Modus, Randen glad maken, Randen verzachten

Algemene selectieopties.

Alle andere opties

Al deze opties werken precies op dezelfde manier als beschreven voor de rechthoekige selectie. Zie Paragraaf 2.2.4, “Gereedschap Instellingen” voor meer informatie.