4.14. Draaitransformatie

Draaitransformatie is een op GEGL gebaseerd penseelachtig hulpmiddel dat het oude iWarp-filter vervangt en rechtstreeks op de afbeelding werkt in plaats van een klein voorbeeldvenster. U kunt een wismodus gebruiken om het kromtrekken dat u hebt toegepast, gedeeltelijk te verwijderen. U hebt verschillende opties om de sterkte en grootte van het kromtrekken aan te passen.

4.14.1. Het gereedschap activeren

U kunt het gereedschap op verschillende manieren activeren:

 • From the main menu: ToolsTransformWarp Transform.

 • By clicking the tool icon in the Toolbox.

 • By pressing the W keyboard shortcut.

4.14.2. Opties

Afbeelding 14.127. Gereedschapsopties

Gereedschapsopties

The available tool options can be accessed by double clicking the tool icon in the toolbox:

Beeldpunten verplaatsen

Pixels verplaatsen is het eerste item van de keuzelijst die verschillende kromtrekkende methoden bevat:

 • Pixels verplaatsen is de standaardmethode.

  Afbeelding 14.128. Voorbeeld pixels verplaatsen

  Voorbeeld pixels verplaatsen

 • Grow area

  Afbeelding 14.129. Voorbeeld vergroten

  Voorbeeld vergroten

 • Shrink area

  Afbeelding 14.130. Voorbeeld verkleinen

  Voorbeeld verkleinen

  5 keer klikken in het midden van de afbeelding met penseelgrootte = afbeeldingsgrootte.


 • Draai met de klok mee / tegen de klok in

  Afbeelding 14.131. Draai voorbeeld

  Draai voorbeeld

  De hele afbeelding met de klok mee draaien (penseelgrootte = afbeeldingsgrootte) met een cirkelvormige beweging van het penseel.


 • Erase warping

 • Smooth warping

Aanpassen van grootte, hardheid, sterkte, tussenruimte

 • Size: the size of the brush is increased.

 • Hardness

 • Sterkte: de hoeveelheid verplaatsing van pixels instellen. De maximale verplaatsing is afhankelijk van de straal van het penseel.

 • Spacing

Interpolatie
[Opmerking] Opmerking

Tijdens het transformeren wordt een interpolatiemethode gebruikt. Zie Interpolatie voor een beschrijving van deze methoden.

Randgedrag

Rand is de term die GIMP-ontwikkelaars gebruiken voor gegevens buiten de huidige laag of selectie. Met het draaien worden pixels van de ene plaats naar de andere verplaatst. Aan de rand van het plaatje moeten er pixels bij verzonnen worden en verderop verdwijnen er pixels. Toch moet er een kleur voor worden bepaald.

Randgedrag heeft 3 manieren om die lege gebieden op te vullen:

 • Geen: dit is de standaard optie. Laat de gebieden leeg en transparant. Voor deze optie is een alfakanaal nodig.

 • Vastzetten: Bij deze oplossing blijft de uiterste rand van het te draaien gebied op zijn plaats en wordt naar binnen toe steeds herhaald. U kunt het ook zien als dat elke pixel buiten de laaggrens dezelfde kleur heeft als de dichtstbijzijnde pixel binnen de laaggrens.

 • Herhalen: de getransformeerde laag herhaalt zich in alle richtingen, zodat alles wat aan de ene kant van de rand valt aan de andere kant weer terugkomt.

Afbeelding 14.132. Voorbeelden van Randgedrag opties

Voorbeelden van Randgedrag opties

Voorbeeld in hoge kwaliteit

Voorbeeld is het afbeeldingsvenster, waarop u werkt, voordat u op Enter drukt om de transformatie door te voeren. Als deze optie is ingeschakeld, is het voorbeeld nauwkeuriger, maar langzamer.

Real-time preview

Penseelstreek

 • During motion

 • Periodically

Animatie

Met deze optie kunt u verschillende tussenliggende afbeeldingen genereren tussen de oorspronkelijke afbeelding en de uiteindelijke vervorming van deze afbeelding.

Frames om het aantal beelden in deze animatie in te stellen.

Knop Maak animatie: om de animatie te maken. Er wordt een nieuw afbeeldingsvenster gemaakt. Exporteer het als een GIF-afbeelding en vink de optie Als animatie aan in het exportdialoogvenster.