4.14. Guerxa

Guerxa és una eina semblant a un pinzell GEGL que substitueix l'antic filtre iWarp i funciona directament sobre la imatge, en coses reals en comptes d'una petita finestra de la previsualització. Podeu utilitzar un mode d'esborrat per a eliminar parcialment la deformació que heu aplicat. Disposeu d'opcions disponibles per a adaptar la força i la mida de la deformació.

4.14.1. Activació de l'eina

Hi ha diferents possibilitats d'activar l'eina:

 • Des del menú: EinesEines de transformacióGuerxa,

 • Fent clic a la icona eina: a la barra d'eines

 • Mitjançant l'ús de la tecla drecera W.

4.14.2. Opcions

Figura 14.127. Opcions de l'eina Guerxa

Opcions de l'eina Guerxa

Es pot accedir a les opcions d'eina disponibles fent doble clic a la icona de l'eina a la caixa d'eines:

Mou els píxels

«Mou els píxels» és el primer element d'una llista desplegable que conté diversos mètodes de deformació:

 • Mou els píxels és el mètode per defecte.

  Figura 14.128. Mou l'exemple dels píxels

  Mou l'exemple dels píxels

 • Amplia l'àrea

  Figura 14.129. Exemple de Creix

  Exemple de Creix

 • Encongeix l'àrea

  Figura 14.130. Exemple d'Encongeix

  Exemple d'Encongeix

  Fent clic 5 vegades al centre de la imatge amb la mida del pinzell = mida de la imatge.


 • Remolí en sentit horari/sentit antihorari

  Figura 14.131. Exemple de remolí

  Exemple de remolí

  Remolina en sentit horari tota la imatge (mida del pinzell = mida de la imatge) amb un moviment circular del pinzell.


 • Esborra la deformació

 • Deformació suau

Adaptació de la mida, duresa, força, espaiat

 • Mida: la mida del pinzell s'incrementa.

 • Duresa

 • Força: estableix el desplaçament dels píxels durant la deformació. El màxim de desplaçament es troba en el diàmetre del pinzell.

 • Espaiat

Interpolació
[Nota] Nota

S'utilitza un mètode d'interpolació durant la deformació. Vegeu Interpolació per a obtenir una descripció d'aquests mètodes.

Política Abyss

«Abyss» és un terme utilitzat pels desenvolupadors del GIMP per a obtenir «dades de la memòria intermèdia d'entrada». L'eina Guerxa mou píxels d'un punt a un altre. Alguns píxels poden provenir de fora del límit de la capa. Aquests píxels no existeixen enlloc i, per tant, no tenen color associat encara que se'ls ha d'assignar algun color.

La «Política d'Abyss» té una llista desplegable que us permet omplir àrees buides de diferents maneres:

 • Cap: aquesta és l'opció per defecte. Les àrees buides són transparents. Cal una capa alfa per a aquesta opció.

 • Abraçadora: cada vora de la capa transformada s'estén indefinidament, de manera que, per exemple, un píxel a l'esquerra del límit de la capa té el mateix color que el píxel més a l'esquerra de la capa amb la mateixa coordenada Y. Una manera alternativa de pensar és que cada píxel fora del límit de la capa té el mateix color que el píxel més proper dins del límit de la capa.

 • Bucle: la capa transformada es repeteix en totes direccions, de manera que, per exemple, caure a la vora dreta de la capa us torna a la vora esquerra.

Figura 14.132. Exemples d'opcions de la política Abyss

Exemples d'opcions de la política Abyss

Previsualització d'alta qualitat

«previsualització» és la finestra de la imatge, on treballeu, abans de prémer Retorn per a validar la transformació. Amb aquesta opció marcada, la previsualització és més precís, però més lent.

Previsualització en temps real

Traç

 • Durant el moviment

 • Periòdicament

Anima

Aquesta opció us permet generar diverses imatges intermèdies entre la imatge original i la deformació final d'aquesta imatge.

Fotogrames per a establir el nombre de fotogrames d'aquesta animació.

Botó Crea una animació: per a crear l'animació. Es crea una nova finestra de la imatge. Exporta-la com una imatge GIF, comprovant l'opció Com a animació al diàleg d'exportació.