7.7. Nedsmelting

7.7.1. Oversyn

Figur 17.154. Eksempel på bruk av filteret

Eksempel på bruk av filteret

Originalbiletet

Eksempel på bruk av filteret

Eksempel på bruk av filteret «nedsmelting»


Dersom ein piksel skal «smeltast», er det 80 % sjanse for at han vert bytt ut med pikselen direkte ovanfor. Elles vert ein av pikslane på kvar side brukt i staden. Alle, eller berre ein del av pikslane i det aktive laget eller det aktive utvalet vert påverka av filteret, avhengig av innstillinga på glidebrytaren Slumpmengde (%).

7.7.2. Activating the Filter

This filter is found in the main menu under FiltersNoiseSlur….

7.7.3. Innstillingar

Figur 17.155. Innstillingane for filteret «nedsmelting»

Innstillingane for filteret «nedsmelting»

Presets, «Input Type», Clipping, Blending Options, Preview, Split view
[Notat] Notat

These options are described in Del 2, «Common Features».

Slumpmengde (%)

Glidebrytaren Slumpmengde bestemmer kor mange prosent av pikslane i det aktive laget eller det aktive utvalet som skal verta påverka av filteret. Dess høgare verdi, dess fleire pikslar verta forandra.

Gjenta

Glidebrytaren Gjenta bestemmer kor mange gonger filteret skal gjenta prosessen.

Tilfeldig frø

Controls randomness of slurring. If the same random seed in the same situation is used, the filter produces exactly the same results. A different random seed produces different results. Random seed can be entered manually or generated randomly by pressing New Seed button.