10.6. Undermenyen «Script-Fu»

Dette menyvalet kan innehalde ein del Script-Fu-kommandoar avhengig av oppsettet på maskinen. Minimum er valet for å opne Script-Fu-konsollen som vert brukt for å skrive inn skript. Script-Fu er eit programmeringsspråk som vert brukt til å lage skript for å automatisere seriar av kommandoar i GIMP.

10.6.1. Activating the Submenu

 • You can access this command from the main menu through FiltersDevelopmentScript-Fu.

10.6.2. Oppdater skripta

Denne kommandoen vert brukt kvar gong du legg til, fjernar eller endrar eit Script-Fu-skript. Kommandoen lastar inn alle Script-Fu på nytt og bygger opp menyane som inneheld Script-Fu på nytt frå botnen av. Dersom du ikkje brukar denne kommandoen, vert endringane ikkje lagt inn før du startar GIMP på nytt.

Ver merksam på at dersom du ikkje lagrar, får du ingen tilbakemeldingar dersom det er feil i eit av skripta.

10.6.3. Script-Fu-konsollen

Dette er eit dialogvindauge der du kan prøve ut Scheme-kommandoar interaktivt.

The console consists of a large scrollable main window for output and a text box at the bottom to enter Scheme commands. When you type a Scheme statement and then press the Enter key, the command and its return value will be displayed in the main window.

Figur 16.251. Script-Fu-konsollen

Script-Fu-konsollen

Du kan finne meir om Scheme og eksempel på bruken av Script-Fu konsollen i Del 3, «Ei innføring i Script-Fu».

Knappane i Script-Fu-konsollen

Bla gjennom («Browse»)

The Browse button is next to the Scheme commands text box. When clicked, the procedure browser window opens with an additional Apply button.

Select a PDB procedure from the list and press the Apply button. The selected procedure and its parameter names will be pasted into the text box of the Script Console.

Now you just have to replace the parameter names after the procedure name with actual values. Then you can call the procedure by pressing Enter.

Lukk

Trykk på denne knappen for å lukke Script-Fu-konsollen.

Tøm

When you click on this button, the content of the main window will be removed. Note that you can't get back the removed content using the Save command.

Lagra

Eit trykk på denne knappen vil lagra innhaldet i hovudvindauget, altså utdata frå Script-Fu-konsollen (også «>»-teikna).

10.6.4. Start tenaren

Denne kommandoen startar ein tenar (server) som les og utfører Script-Fu-uttrykka (Scheme-uttrykka) du har send til han via ein spesifisert port.

Figur 16.252. Innstillingane for Script-Fu-tenaren

Innstillingane for Script-Fu-tenaren

Tenarport

Dette er portnummeret Scrip-Fu-tenaren hente data frå. Du kan sjølvsagt starte fleire tenarar med ulike portnummer.

Logfil for tenaren

Her kan du eventuelt skrive inn namnet på den fila tenaren skal bruke for å registrere informasjonar og feilmeldingar. Dersom du ikkje skriv inn noko her, veret meldingane skrivne til standardutgangen.

Protokollen for Script-Fu-tenaren

Protokollen for å kommunisere med Script-Fu-tenaren er svært enkel:

 • Alle meldingar (Script-Fu-uttrykk) med lengde L som vert sende til tenaren må ha desse 3 bytes framføre seg:

  Tabell 16.1. Headerformat for kommandoane

  Byte-Nr. Innhald Beskriving
  0 0x47 Gjenkjennings-(«magisk»)-byte ('G')
  1 L div 256 Høgverdibyten for L
  2 L mod 256 Lågverdibyten for L

 • All respons frå tenaren (returverdiar eller feilmeldingar) med lengde L vil ha følgjande 4 bytes framføre meldinga:

  Tabell 16.2. Headerformat for responsen

  Byte-Nr. Innhald Beskriving
  0 0x47 Gjenkjennings-(«magisk»)-byte ('G')
  1 feilkode 1 ved feil, elles 0
  2 L div 256 Høgverdibyten for L
  3 L mod 256 Lågverdibyten for L

[Tips] Tips

Dersom du ikkje vil skitna til hendene dine, kan du bruka Pythonskriptet servertest.py, som ligg saman med kjeldekodene for GIMP, som ein enkel kommandotolkar for Script-Fu-tenaren.