12.10. GIMP på Internett

Figur 16.257. Undermenyen «GIMP på Internett» i menyen «Hjelp»

Undermenyen «GIMP på Internett» i menyen «Hjelp»

Kommandoen GIMP på Internett viser ein undermeny med noen nettsider som kan vere til hjelp når du arbeider med GIMP. Dersom du klikkar på ei av adressene, vil nettlesaren din prøve å kople deg til aktuell URL.