6.15. Spegelvend Loddrett / vassrett

Du kan vende biletet, eller snu det rundt som eit kort, med kommandoane Spegelvend horisontalt og Spegelvend vertikalt. Desse kommandoane verkar på heile biletet. For å spegelvende eit utval, bruker du vendeverktøyet. For å spegelvende eit lag, bruker du menyen LagTransformer eller vendeverktøyet.

6.15.1. Activating the Commands

  • You can access the horizontal flip command from the main menu through ImageTransformFlip Horizontally.

  • You can access the vertical flip command from the main menu through ImageTransformFlip Vertically.