2.2. Å installera Script-Fu-skript

Ein av fordelane med Script-Fu er at du kan dela skripta dine med andre GIMP-brukarar. I tillegg til dei skripta som vert leverte saman med GIMP, finst det uhorveleg mange tilgjengelege for nedlasting rundt om på Internett.

  1. Viss du har lasta ned eit skript, kopierer eller flyttar du det til ei av GIMP sine skriptmapper. Kva for mappe dette er, finn du i brukarinnstillingane under MapperSkript. Du kan også leggja til ei ny skriptmappe om ønskjeleg.

  2. For å kunna bruka det nye skriptet utan å lukka GIMP, må du oppdatera lista over skript ved å bruka FilterScript-FuOppdater skript frå menyen. Skriptet vert no vist i ein av menyane til GIMP. Viss du ikkje finn det, sjå etter det i Filter-menyen eller bruk kommandosøk ved å bruka /. Viss det ikkje vert vist i det heile, er det noko gale med skriptet, for eksempel syntaksfeil.