8.35. Sett fargekart

Figur 16.196. Menyindauget for «Byt palett»

Menyindauget for «Byt palett»

Denne funksjonen vert brukt for å byta den gjeldande biletpaletten i eit indeksert bilete med ein annan palett. Kommandoen opnar eit dialogvindauge der du kan velja palett ved å trykkja på knappen Palett for å opna palettveljaren:

Figur 16.197. Dialogvindauget for «palettveljaren»

Dialogvindauget for «palettveljaren»

Vel paletten du ønskjer å bruka frå denne lista og trykk så på knappen Lukk i dialogvindauget, og deretter på knappen OK i dialogvindauget «Set fargekart» for å byta ut fargekartet for biletet.

[Notat] Notat

Viss biletet ikkje er indeksert er denne kommandoen fråkopla.

8.35.1. Aktivering av kommandoen

Du har tilgang til kommandoen frå hovudmenyen via FargarKartSet fargekart.