5. MODIFICĂRI

Puteți copia și distribui o versiune modificată a documentului în condițiile secțiunilor 3 și 4 de mai sus, cu condiția să distribuiți versiunea modificată sub această licență, versiunea modificată completând rolul documentului, distribuind astfel licența și modificarea versiunii modificate către cel care deține o copie a acesteia. În plus, trebuie să faceți aceste lucruri în versiunea modificată:

 1. Utilizați în titlul paginii (și pe coperți, dacă există) un titlu distinct de cel al documentului și de celelalte versiuni anterioare (care ar trebui, dacă ar exista, să fie enumerate în secțiunea Istoric al documentului). Puteți utiliza același titlu ca o versiune anterioară dacă editorul original al acelei versiuni vă oferă permisiunea.
 2. Pe pagina de titlu, în calitate de autori, una sau mai multe persoane sau entități responsabile cu autorizarea modificărilor din versiunea modificată, împreună cu cel puțin cinci dintre principalii autori ai documentului (toți autori principali, dacă sunt mai puțin de cinci), dacă nu vă absolvă de această cerință.
 3. Afișați pe pagina de titlu numele editorului versiunii modificate, ca editor.
 4. Păstrați toate notificările privind drepturile de autor ale documentului.
 5. Adăugați o notificare corespunzătoare privind drepturile de autor pentru modificările adiacente celorlalte anunțuri privind drepturile de autor.
 6. Includeți, imediat după notificările privind drepturile de autor, o notificare de licență făcând publice permisiunea de a utiliza versiunea modificată în conformitate cu termenii acestei licențe, în forma prezentată în Addendum de mai jos.
 7. Păstrați în această notificare de licență listele complete cu secțiuni invariante și textele de copertă necesare care figurează în avizul de licență al documentului.
 8. Includeți o copie nealterată a acestei licențe.
 9. Păstrați secțiunea numită Istoric, păstrați titlul și adăugați-i un element care să ateste cel puțin titlul, anul, noii autori și editorul versiunii modificate așa cum este dat pe pagina de titlu. În cazul în care există o secțiune numită Istoric în Document, creați unul care să ateste titlul, anul, autorii și editorul documentului așa cum este dat pe pagina de titlu, apoi se adaugă un element care să descrie versiunea modificată așa cum se menționează în propoziția anterioară.
 10. Păstrați locația de rețea, dacă există, dată în Document pentru acces public la o copie transparentă a documentului, și de asemenea locațiile de rețea date în Document pentru versiunile anterioare pe care au fost bazate. Acestea pot fi plasate în secțiunea de Istoric . Se poate omite o locație de rețea pentru un lucru care a fost publicat cel puțin patru ani înainte de documentul în sine, sau dacă editorul original al versiunii la care se referă permisiunea dată.
 11. Pentru orice secțiune denumită Mulțumiri sau Dedicații, păstrați titlul secțiunii și păstrați în secțiunile respective toată substanța și tonul mulțumirilor și dedicațiilor fiecărui contributor.
 12. Păstrați toate secțiunile invariante ale documentului, nealterate ca text și ca titluri. Secțiunea numere sau echivalentul nu sunt considerate parte din titlurile de secțiune.
 13. Ștergeți orice secțiune numită Mențiuni. O astfel de secțiune nu poate fi inclusă în versiunea modificată.
 14. Ne se redenumesc secțiuni existente cu denumireaMențiuni sau care sunt în conflict de titlu cu vreo Secțiune Invariantă.
 15. Păstrați toate limitările de responsabilitate.

Dacă versiunea modificată include secțiuni noi sau anexe care se califică drept secțiuni secundare și nu conțin nici un material copiat din Document, rămâne la latitudinea dumneavoastră desemnarea uneia sau tuturor acestor secțiuni ca invariante. Pentru aceasta, adăugați titlurile la lista de secțiuni invariante în notificarea de licență a versiunii modificate. Aceste titluri trebuie să fie diferite de orice alte titluri de secțiune.

Se poate adăuga o secțiune numită mențiuni, posibil ca acesta să nu conțină nimic altceva decât aprobările de versiunea modificată de către diferitele părți - de exemplu, declarații de revizuire sau că textul a fost aprobat de o organizație autoritativă pentru definiția unui standard.

Se pot adăuga pasaje de maxim cinci cuvinte la textul de pe copertă și pasaje de maxim 25 de cuvinte la textul de pe ultima copertă, după textele de copertă din versiunea modificată. Poate fi adăugat doar un pasaj pe copertă și unul pe ultima copertă (sau prin aranjare astfel încât să se obțină asta). Dacă documentul include deja text pe copertă adăugat anterior sau astfel aranjat de aceeași entitate ca aceea sub care acționezi, atunci nu se mai poate adăuga altul; dar se poate înlocui unul mai vechi, cu permisiunea explicită a celui care a publicat-o anterior.

Autorul/autorii și editorul/editorii nu oferă prin această licență permisiunea de a folosi numele lor pentru publicitate sau pentru a afirma sau care implică aprobarea oricărei versiuni modificate.