3.6. Dialogul palete

O paletă este un set de culori discrete, în nici o ordine specială. A se vedea secțiunea Palete pentru informații de bază cu privire la palete și modul în care acestea pot fi create și utilizate.

Dialogul palete este utilizat pentru a selecta o paletă, făcând clic pe ea într-o vizualizare listă sau grilă. Câteva duzini mai mult sau mai puțin selectate aleatoriu, paletele sunt furnizate cu GIMP, și puteți adăuga cu ușurință noi palete proprii. Dialogul palete, de asemenea, vă oferă acces la mai multe operațiuni pentru crearea de noi palete sau manevrarea celor existente.

[Notă] Notă

Dialogul palete nu este același lucru ca Dialogul palete indexate, care este folosit pentru a manevra hărți de culoare ale imaginilor indexate.

3.6.1. Activarea dialogului

Acest dialog este un dialog andocabil; a se vedea secţiunea Secțiune 2.3, „Dialoguri și andocare” pentru ajutor privind manevrarea.

Puteți să îl accesați:

 • from the main menu: WindowsDockable DialogsPalettes;

 • from the Tab menu in any dockable dialog by clicking on and selecting Add TabPalettes.

3.6.2. Utilizarea dialogului palete

Făcând clic pe o paletă în dialogul selectează această paletă și conduce la Palette Editor, care vă permite să setați culorile GIMP de prim plan sau culorile de fundal, făcând clic pe culori în paleta de afișare. Puteți utiliza, de asemenea, tastele săgeată pentru a selecta o paletă.

Dublu-clic pe o paletă nume (în modul de vizualizare listă) vă permite să editați numele. Rețineți că vă sunt permise doar pentru a schimba numele de palete pe care le-ați adăugat personal, nu cele care sunt furnizate cu GIMP. Dacă editați un nume pe care nu vi se permite să îl modificați, acesta va reveni la valoarea sa anterioară imediat ce ați apăsat enter sau mutați focalizarea în altă parte a indicatorului.

Moduri grilă/listă

Fig. 15.48. Dialog palete

Dialog „palete”

Vizualizare ca grilă

Dialog „palete”

Vizualizare listă


În meniul tab, puteți alege între Vizualizare ca grilă și Vizualizare ca listă. În modul grilă, paletele sunt prevăzute într-o spectaculoasă matrice dreptunghiulară, ceea ce face ușoară vizualizare simultană și permite găsirea ușoară a celei căutate. În modul listă (implicit), paletele sunt aliniate într-o listă, cu numele trecut lângă ele.

Opțiunea Previzualizare dimensiune vă permite să adaptați dimensiunea previzualizărilor celulelor colorate pe gustul dvs.

Etichetare

Puteți utiliza etichetele pentru a reorganiza afișajul paletelor. A se vedea Secțiune 3.7, „Etichetare”.

Butoanele de dialog palete

Sub vizualizarea palete, în partea de jos a ferestrei de dialog, există mai multe butoane:

Edit this palette

Acest buton aduce deschide Secțiune 3.6.4, „Editor paletă”.

Create a new palette

Pentru mai multe informații despre acest buton, consultați Noua paletă.

Duplicate this palette

Pentru mai multe informații despre acest buton, consultați Duplicare paletă.

Delete this palette

Pentru mai multe informații despre acest buton, consultați Ștergere paletă.

Refresh palettes

Pentru mai multe informații despre acest buton, consultați Reîmprospătare palete.

3.6.3. The Palettes context menu

Fig. 15.49. The Palettes context menu

The „Palettes” context menu

The Palettes context menu can be accessed by right-clicking in the Palettes dialog, or by choosing the top item from the dialog Tab menu ( ).

[Notă] Notă

Some of the listed menu entries are installation-dependent, which need version 3 of the Python interpreter to be installed for GIMP 3.0. This includes at the time of writing: Offset Palette…, Palette to Gradient, Palette to Repeating Gradient and Sort Palette….

Edit Palette…

Edit Palette is an alternative way of activating the Palette Editor: it can also be activated by double-clicking on a palette in the Palettes dialog, or by pressing the Edit Palette button at the bottom of the dialog.

Noua paletă

Paletă nouă creează o paletă nouă, fără titlu, care nu conține la început nici o intrare de culoare, și cu editorul paleta se pot adăuga culori la paleta. Rezultatul va fi salvat automat în folderul dumneavoastră personal palete atunci când vă părăsiți GIMP, așa că va fi disponibil în palete de dialog în sesiunile viitoare.

Import Palette…

Fig. 15.50. Dialogul import paletă

Dialogul import paletă

Import paletă vă permite să creați o paletă nouă din culorile unui degrade, o imagine sau un fișier paletă. Alegerea aceasta deschide dialogul Import paletă , care vă oferă următoarele opțiuni:

Selectare sursă

You can import a palette either from any of GIMP's gradients (choosing one from the adjoining menu), or from any of the currently open images (chosen from the adjoining menu).

Două opțiuni privind imaginea ca sursă, disponibile numai pentru imaginile RGB:

 • Eșantion fuzionat: când această opțiune este bifată, culorile sunt culese din toate straturile vizibile. Dacă nu este bifată, pixelii sunt aleși numai din stratul activ, chiar dacă nu sunt vizibili.

 • Doar pixelii selectați: după spune și numele, pixelii sunt aleși numai din zona selectată, în stratul activ sau în toate straturile vizibile în funcție de starea opțiunii anterioare.

You can also import palettes from GIMP's native .gpl format, or the following external palette formats.

 • Microsoft RIFF palette (.riff)

 • Cascading Style Sheets palette (.css)

 • SwatchBooker palette (.sbz)

 • Adobe Color palette (.aco)

 • Adobe Color Book (.acb)

 • Adobe Swatch Exchange palette (.ase)

 • Photoshop binary color palette (.act)

 • Paint Shop Pro color palette (.psp)

Numele paletei

Puteți da un nume la noua paleta aici. Dacă numele ales este deja utilizat de o paletă existentă, se va forma un nume unic prin adăugarea unui număr (de exemplu, "#1").

Număr de culori

Aici specificați numărul de culori din paletă. Valoarea implicită este 256, aleasă din trei motive: (1) fiecare gradient conține 256 culori distincte; (2) fișierele GIF ar putea folosi un maximum de 256 culori; (3) imaginile indexate GIMP pot conține un maxim de 256 culori distincte. Puteți utiliza orice număr vă place aici, deși: GIMP va încerca să creeze o paletă de spațiere numărul specificat de culori chiar și în intervalul de culoare de gradient sau imagine.

Coloane

Aici specificați numărul de coloane pentru paletă. Acest lucru afectează numai modul în care paleta este afișată, și nu are nici un efect asupra modului în care paleta este utilizată.

Interval

Even setting Number of colors to maximum, the number of colors can't exceed 10000 in the palette. RGB images have much more colors. Interval should allow to group similar colors around an average and so get a better palette. This problem doesn't exist with 256 colors indexed images: Interval to 1 allows picking 256 colors (this option is disabled with more than 256 colors indexed palettes too).

Paleta importată se va adăuga la dialogul palete, și salvate automat în folderul dumneavoastră personal palettes atunci când ați părăsit GIMP, așa că va fi disponibil în sesiunile viitoare.

Duplicare paletă

Paleta duplicat creează o paletă nouă prin copierea paletei care este selectată în acel moment, și deschide un editor de paletă, astfel încât să puteți face modificări. Rezultatul va fi salvat automat în folderul dumneavoastră personal palete atunci când vă părăsiți GIMP, așa că va fi disponibil în dialogul palete în sesiunile viitoare.

Merge Palettes…

Currently this operation is not implemented, and the menu entry will always be disabled.

Copiere locație paletă

This command allows you to copy the palette file location to the clipboard. You can then paste it in a text editor.

Show in File Manager

Show in File Manager opens the location of the palette file in the default File Manager on your system.

Ștergere paletă

Ştergere paletă elimină paleta din dialogul palete, și șterge fișierul de pe discul în care este stocat. Înainte să acționeze, vă cere să confirmați că într-adevăr doriți să faceți aceste lucruri. Rețineți că nu puteți elimina oricare dintre palete care sunt furnizate cu GIMP, ci doar palete adăugate personal.

Reîmprospătare palete

Reîmprospătarea paletelor rescanează toate folderele din calea de căutare a paletei și adaugă noile palete descoperite în lista din dialogul palete. Acest lucru poate fi util dacă obțineți fișiere de paletă de la unele surse externe, le copiați într-unul din folderele dumneavoastră cu palete, și doriți să devină disponibile în timpul sesiunii curente.

Export as

The Export as submenu gives several choices to export the current palette in external formats. At this time, exporting to the following formats is supported: CSS Stylesheet, Java map, PHP dictionary, Python dictionary, and Text file. Each of these will open a dialog where you can enter a filename and choose a folder where the exported file will be stored.

Offset Palette…

Această comandă deschide o fereastră de dialog:

Fig. 15.51. Dialog offset paleta

Dialog „offset paleta”

Această comandă ia ultima culoare a paletei și o pune în primul rând. Parametrul offset vă permite să setați de câte ori această acțiune trebuie să fie efectuată.

Cu offset negativ culorile sunt puse de la prima poziție până la sfârșitul listei de culori.

Fig. 15.52. Exemple offset paleta

Exemple „offset paleta”

De sus în jos: paleta originală, offset = 1, offset = 2.


Palette to Gradient

Cu această comandă, toate culorile paletei sunt utilizate pentru a forma degradeul curent care este salvat în dialogul degrade. Degradeul creat este construit cu segmente la fel de mult ca numărul de culori de pe paleta dată.

Paletă pentru degrade repetabil

Această comandă creează un degrade repetabil, utilizând toate culorile paletei. Acest degrade apare în dialogul degrade și devine curent. Degradeul este creat cu segmente unul mai mult decât numărul de culori de pe paleta dată. Culoarea din partea stângă la segmentul din stânga va fi aceeași culoare pe partea dreaptă la segmentul dreapta.

Fig. 15.53. Exemplu paletă pentru degrade repetabil

Exemplu „paletă pentru degrade repetabil”

Sus: paletă. Jos: degrade creat cu comanda.


Sort Palette…

This command opens a dialog window which allows you to sort the colors of the palette according to certain criteria. If the palette is read only a new palette will be created that is sorted based on your settings.

Another way of sorting a palette is by using the sorting options of the Rearrange Colormap dialog.

Several settings of this dialog are not well understood. We would welcome contributions from anyone that knows how to improve this documentation.

Fig. 15.54. Dialog de sortare paletă

Dialog „de sortare paletă”

 • Selections: This option determines how the palette is going to be sorted. How to use this has not been well documented by its original author. We advise to leave it at the default All.

 • Slice expression: This option affects how the palette is sorted when Slice/Array was chosen above in Selections. Documentation taken from the code:

  Leaving this empty, or entering : selects all items.

  :4, or :4 makes a 4-row selection out of all colors (length auto-determined).

  :1,4 selects the first 4 colors.

  :,4 selects rows of 4 colors (number of rows auto-determined).

  :4,4 selects 4 rows of 4 colors.

  4: selects a single row of all colors after 4, inclusive.

  4:,4 selects rows of 4 colors, starting at 4 (number of rows auto-determined).

  4:4,4 selects 4 rows of 4 colors (16 colors total), beginning at index 4.

  4 is illegal (ambiguous).

 • Channel to Sort: This option determines based on what type of color channel the sorting will happen.

 • Ascending: This option determines if the sorting needs to be ascending (Yes) or descending (No). Clicking the button changes between yes and no.

 • Secondary Channel to Sort: This option determines the secondary color channel for sorting in case the first channel sort returns equal values.

 • Ascending: This option determines if the sorting needs to be ascending (Yes) or descending (No). Clicking the button changes between yes and no.

 • Quantization: Undocumented for now.

 • Partitioning channel: This option is also used to determine how to sort.

 • Partitioning quantization: This option is used in conjunction with the previous one.

3.6.4. Editor paletă

Fig. 15.55. Editor paletă

Editor paletă

Editorul paleta este folosit în principal pentru două scopuri: în primul rând, pentru stabilirea culorilor de prim-plan sau culorile de fundal (așa se arată în zona de culoare a uneltelor) la culorile selectate din paleta; în al doilea rând, pentru modificarea paletei. Puteți activa editorul paleta pentru orice paletă în dialog palete, dar puteți modifica doar palete pe care le-ați creat, nu și palete care sunt furnizate atunci când instalați GIMP. (Puteți, totuși, duplica orice paletă și apoi editați copia nou creată.) Dacă modificați o paletă, rezultatele lucrării vor fi salvate automat atunci când ieșiți din GIMP.

3.6.4.1. Cum se activează editorul paletă

The Palette Editor is only accessible from the Palettes dialog: you can activate it by double-clicking on a palette, or by pressing the Edit Palette button at the bottom, or by choosing Edit Palette from the Palettes Menu.

Editorul paletei este un dialog andocabil; a se vedea secțiunea din Dialoguri și Andocare pentru ajutor privind manevrarea.

3.6.4.2. Utilizarea editorului de paletă

Dacă faceți clic pe o casetă de culoare în afișajul paletei, culoarea de prim-plan GIMP va fi setată la culoarea selectată: puteți vedea acest lucru în zona de culoare a casetei de instrumente. Dacă țineți apăsată tasta Ctrl în timp ce faceți clic pe, culoarea de fundal GIMP va fi setată la culoarea selectată.

În cazul în care paleta este o paletă particularizată, dublu-clic pe o culoare nu doar setează prim-plan, ci mai mult, deschide un editor de culoare care vă permite să modificați întreaga paletă selectată.

Cu clic dreapta în zona de afișare paleta se deschide meniul editor paletă. Funcțiile sale sunt în principal identice cu cele ale butoanelor din partea de jos a dialogului.

Sub zona de afișare a paletei, în partea stângă, apare o zonă de intrare text care afișează numele culorii selectate (sau Untitled dacă nu are unul). Aceste informații nu au nici o semnificație funcțională, și sunt prezente doar pentru a vă servi ca un ajutor de memorie.

În partea dreaptă a intrării numelui este un buton care vă permite să setați numărul de coloane utilizate pentru afișarea paletei. Acest lucru afectează numai modul de afișare, nu și modul în care funcționează paleta. Dacă valoarea este setată la 0, va fi utilizată o valoare implicită.

În partea de jos a dialogului sunt un set de butoane, care de cele mai multe ori se potrivesc cu intrările din meniul editor paleta, accesibile prin clic dreapta în zona de afișare paleta. Aici sunt butoanele:

Salvează

Acest buton face ca paleta să fie salvată în folderul personal de palete. Acesta sunt oricum salvate în mod automat atunci când se iese din GIMP, dar ați putea să doriți să utilizați acest buton, dacă sunteți îngrijorat de faptul că GIMP ar putea crăpa între timp.

Revenire

Această operațiune nu a fost încă implementată.

Editare culoare

Pops up a color editor allowing you to alter the color. If the palette is one you aren't allowed to alter, this button will be disabled. See below.

Noua culoare din fundal

Pentru mai multe informații despre acest buton, vă rugăm să consultați mai jos.

Ștergere culoare

Pentru mai multe informații despre acest buton, vă rugăm să consultați mai jos.

Mărește

Pentru mai multe informații despre acest buton, consultați mai jos.

Micșorează

Pentru mai multe informații despre acest buton, consultați mai jos.

Zoom toate

Pentru mai multe informații despre acest buton, consultațimai jos.

3.6.5. Editorul de palete pop-meniu

Fig. 15.56. Editorul de palete pop-meniu

Editorul de palete pop-meniu

Meniul editorului paletei poate fi accesat prin click-dreapta pe display-ul paletei din editorul paletei sau selectând intrarea de sus din meniul tab-ului de dialog. Operații asupra ei pot fi, , de asemenea, executat folosind butoanele din partea de jos a dialogului editor paleta.

Editare culoare

Edit Color brings up a color editor that allows you to modify the color of the selected palette entry. If the palette is one that you are not allowed to edit (that is, one supplied by GIMP when it is installed), then the menu entry will be disabled.

Noua culoare de fundal; Noua culoare de la prim-plan

Fiecare dintre aceste comenzi crează o nouă intrare paleta, folosind fie actuala culoare de prim-plan GIMP (așa se arată în zona de culoare a cutiei de instrumente), fie culoarea curentă de fundal.

Ștergere culoare

Delete Color removes the selected color entry from the palette. If the palette is one that you are not allowed to edit, then the menu entry will be disabled.

Mărește

Micșorare reduce scala verticală a intrărilor din ecranul paletei.

Micșorează

Mărire mărește scara verticala a intrărilor din paleta de display.

Zoom toate

Încadrare ajustează dimensiunea verticală a intrărilor din paleta de display, astfel încât întreaga paletă se încadrează în zona de afișare.

Editare paletă activă

Atunci când această opțiune este bifată (implicit), puteți edita o altă paletă făcând clic pe ea în dialogul palete.