7. ZBIRKE DOKUMENTOV

Napravite lahko zbirko iz tega dokumenta in drugih dokumentov, izdanih pod to licenco, in nadomestite posamezne izvode te licence v različnih dokumentih z enim samim njenim izvodom, ki je vključen v zbirko, če upoštevate pravila te licence za dobesedno razmnoževanje vsakega od teh dokumentov v vseh drugih pogledih.

Iz take zbirke lahko izluščite posamezen dokument in ga posebej razširjate pod to licenco, če v izluščeni dokument vstavite izvod te licence in v vseh drugih ozirih glede dobesednega razmnoževanja upoštevate to licenco.