6. ZDRUŽEVANJE DOKUMENTOV

Dokument lahko združujete s katerimi koli drugimi dokumenti, izdanimi pod tem dovoljenjem, pod zgornjimi pogoji za spremenjene različice iz 4. razdelka, če vključite kombinacijo vseh nespremenljivih razdelkov vseh izvirnih dokumentov, nespremenjenih, in jih v izjavi o dovoljenju vse naštejete kot nespremenljive razdelke svojega združenega dela ter če ohranite vsa opozorila o garancijah.

Združeno delo mora vsebovati le en izvod tega dovoljenja in več istih nespremenljivih razdelkov je dovoljeno nadomestiti z enim samim. Če obstaja več nespremenljivih razdelkov z istim imenom, a različno vsebino, napravite naslov vsakega od njih za edinstvenega, tako da na njegov konec v oklepajih dodate ime izvirnega avtorja ali izdajatelja, če vam je znano, sicer pa edinstveno število. Iste spremembe napravite v imenih razdelkov v seznamu nespremenljivih razdelkov v izjavi o dovoljenju za združeno delo.

In the combination, you must combine any sections Entitled History in the various original documents, forming one section Entitled History; likewise combine any sections Entitled Acknowledgements, and any sections Entitled Dedications. You must delete all sections Entitled Endorsements.