7. SAMLINGAR AV DOKUMENT

Du äger skapa en samling bestående av dokumentet och andra dokument som är släppta under denna licens, och ersätta individuella kopior i dokumenten av denna licens med en enda kopia [av den engelska originalversionen] som inkluderas i samlingen, förutsatt att du följer villkoren för ordagrann kopiering i denna licens för varje inkluderat dokument i alla andra avseenden.

Du äger lyfta ut ett dokument från en sådan samling, och sprida det enskilt under denna licens, förutsatt att du lägger till en kopia av denna licens [den engelska originalversionen] i det utlyfta dokumentet, och följer villkoren för ordagrann kopiering i denna licens för det utlyfta dokumentet i alla andra avseenden.