7. RECOPILACIONS DE DOCUMENTS

Podeu fer una col·lecció que consisteixi del Document i d'altres documents alliberats sota aquesta llicència, i reemplaçar les còpies individuals d'aquesta llicència en tots els documents per una sola còpia que estigui inclosa en la col·lecció, sempre que seguiu les regles d'aquesta llicència per a cada còpia literal de cada un dels documents en qualsevol dels altres aspectes.

Podeu extreure un sol document d'una d'aquestes col·leccions i distribuir-lo individualment sota aquesta llicència, sempre que inseriu una còpia d'aquesta llicència en el document extret, i seguiu aquesta llicència en tots els altres aspectes relatius a la còpia literal d'aquest document.