Kapitel 11. Färghantering med GIMP

Innehållsförteckning

1. Färghantering i GIMP
1.1. Problem med arbetsflöden utan färghantering
1.2. Introduktion till färghanterat arbetsflöde

1. Färghantering i GIMP

Många enheter som du använder i arbetsflöden för design eller fotografi, som digitalkameror, bildläsare, skärmar, skrivare med mera har sin egen prägel när det gäller färgåtergivning. Om dessa inte tas i beaktande under öppnande, redigerande och sparande kan skadliga justeringar göras till bilder. Med GIMP kan du få pålitlig utmatning för både webben och utskrift.

Figur 11.1. Arbetsflöde i bildbearbetning

Arbetsflöde i bildbearbetning

Arbetsflöde utan färghantering

Arbetsflöde i bildbearbetning

Process med färghantering


1.1. Problem med arbetsflöden utan färghantering

Grundproblemet med bildbehandling utan färghantering är helt enkelt att du inte ser vad du gör. Det påverkar två skilda områden:

  1. Det finns skillnader i färg orsakat av skillnader i färgkarakteristik på olika enheter som kameror, bildläsare, skärmar eller skrivare

  2. Det finns skillnader i färg orsakat av begränsningar i färgrymden en specifik enhet kan hantera

Huvudsyftet med färghantering är att undvika sådana problem. Tillvägagångssättet för att göra det är att lägga till en beskrivning av färgkarakteristiken för en bild eller enheter.

These descriptions are called color profile. A color profile is basically a look-up table to translate the specific color characteristic of a device to a device-independent color space - the so called working-space. All the image manipulation is then done to images in the working-space. In addition to that the color profile of a device can be used to simulate how colors would look on that device.

Skapandet av färgprofiler görs för det mesta av tillverkaren av enheten. För att göra dessa profiler oberoende av plattformar och operativsystem, har ICC (International Color Consortium) skapat en standard som heter ICC-profil som beskriver hur färgprofiler lagras till filer och bäddas in i bilder.

1.2. Introduktion till färghanterat arbetsflöde

[Tips] Tips

De flesta parametrar och profiler som beskrivs här kan ställas in i GIMPs inställningar. Se Avsnitt 1.4, ”Färghantering” för detaljer.

1.2.1. Inmatning

De flesta digitalkameror bäddar in en färgprofil till en individuell fotofil utan att tillfråga användaren. Digitala bildläsare har oftast en färgprofil som de också bifogar till inlästa bilder.

Figur 11.2. Tillämpa ICC-profilen

Tillämpa ICC-profilen

When opening an image with an embedded color profile, GIMP offers to convert the file to the RGB working color space. This is sRGB by default and it is recommended that all work is done in that color space. Should you however decide to keep the embedded color profile, the image will however still be displayed correctly.

Om av någon orsak en färgprofil inte är inbäddad i bilden och du vet (eller har en aning) vad den borde vara, kan du tilldela den manuellt till den bilden.

1.2.2. Skärm

For the best results, you need a color profile for your monitor. If a monitor profile is configured, either system-wide or in the Color Management section of the GIMP Preferences dialog, the image colors will be displayed most accurately.

Ett av de viktigaste GIMP-kommandona för att arbeta med färghantering finns beskrivet i Avsnitt 5.11, ”Visningsfilter”.

Om du inte har en färgprofil för din bildskärm, kan du skapa den genom att använda hårdvarukalibrering och mätverktyg. På UNIX-system behöver du Argyll Color Management System[ARGYLLCMS] och/eller LProf[LPROF] för att skapa färgprofiler.

1.2.2.1. Skärmkalibrering och profilering

For displays there are two steps involved. One is called calibration and the other is called profiling. Also, calibration generally involves two steps. The first involves adjusting external monitor controls such as Contrast, Brightness, Color Temperature, etc, and it is highly dependent on the specific monitor. In addition there are further adjustments that are loaded into the video card memory to bring the monitor as close to a standard state as possible. This information is stored in the monitor profile in the so-called vcgt tag. Probably under Windows XP or Mac OS, the operating system loads this information (LUT) in the video card in the process of starting your computer. Under Linux, at present you have to use an external program such as xcalib or dispwin. (If one just does a simple visual calibration using a web site such as that of Norman Koren, one might only use xgamma to load a gamma value.)

Det andra steget, profilering, erhålls från ett regelverk som låter GIMP översätta RGB-värden i bildfilen till lämpliga färger på skärmen. Det här finns också lagrat i bildskärmsprofilen. Det ändrar inte RGB-värdena i bilden men ändrar de värden som skickas till grafikkortet (som redan innehåller vcgt LUT).

1.2.3. Utskriftssimulation

Using GIMP, you can easily get a preview of what your image will look like on paper. Given a color profile for your printer, the display can be switched into Soft Proof mode. In such a simulated printout, colors that cannot be reproduced will optionally be marked with neutral gray color, allowing you to correct such mistakes before sending your images to the printer.