Luku 11. Värien hallinnointi GIMPillä

Sisällys

1. Värienhallinta GIMPissä
1.1. Ilman Värinhallinnan työnkulua ilmenevät ongelmat
1.2. Tutustuminen Värinhallinnan työnkuluun

1. Värienhallinta GIMPissä

Monet laitteet, joita käytät oman suunnittelussa tai valokuvauksen työnkulussa, kuten digitaaliset kameroilla, skannereilla, näytöillä, tulostimilla jne. On omat värintoisto ominaisuutensa. Jos niitä ei oteta huomioon avattaessa, muokattaessa ja tallentaessa haitalliset muutoksia saattaa tapahtua kuviin. GIMPillä voit saada luotettavan ulostulon sekä verkkoon ja tulostukseen.

Kuva 11.1. Kuvan prosessoinnin työnkulu

Kuvan prosessoinnin työnkulu

Työnkulu ilman Värinhallintaa

Kuvan prosessoinnin työnkulu

Työnkulu Värinhallinnan kanssa


1.1. Ilman Värinhallinnan työnkulua ilmenevät ongelmat

Perusongelmana kuvankäsittelyssä ilman värienhallintaa on se, että et yksinkertaisesti näe, mitä teet. Tämä koskee kahta eri alueilla:

  1. On olemassa eroja väreissä, jotka aiheutuvat erivärien ominaisuuksista eri laitteissa, kuten kameroissa, skannereissa, näytöissä tai tulostimissa

  2. On olemassa eroja väreissä, jotka aiheutuvat väriavaruuden rajoituksista tietyillä laitteilla, joita ne pystyvät käsittelemään

Värienhallinnan päätarkoituksena on välttää tällaisia ongelmia. Siihen valittu lähestymistapaan kuuluu värien ominaisuuksien kuvauksen lisäys kuvaan tai laitteisiin.

Näitä kuvauksia kutsutaan myös nimeltä väriprofiili. Väriprofiili on periaatteessa hakutaulukko, josta käännetään tiettyihin laitteen värin ominaisuuksiin laitteistosta riippumatomaan väriavaruuteen - ns. työskentely-tilaan. Kaikki kuvankäsittelyn tehdään sen jälkeen työtilan kuviin. Sen lisäksi laitteen väriprofiilia avulla voidaan simuloida miten värit näyttäisivät kyseisellä laitteella.

Väriprofiilin luominen on usein tehty laitteen valmistajan puolesta. Jotta näistä profiileista saadaan käytettäviä riippumatta alustasta tai käyttöjärjestelmästä ICC (International Color Consortium) loi standardin niin kutsutun ICC-profiilin, joka kuvaa kuinka väriprofiilit varastoivat tiedostoja ja upottautuvat kuviin.

1.2. Tutustuminen Värinhallinnan työnkuluun

[Vihje] Vihje

Useimmat parametrit ja profiilit, jotka kuvasimme täällä voidaan asettaa GIMPin asetuksissa. Ole hyvä ja katso Kohta 6.4, ”Värin hallinta”, jos haluat lisätietoja.

1.2.1. Syöttö

Useimmat digitaaliset kamerat upottavat väriprofiilin yksittäisiin valokuvatiedostoihin ilman käyttäjän vaikutusta. Digitaaliset skannerit tulevat usein väriprofiilin kanssa, jonka ne myös liittävät skannattuihin kuviin.

Kuva 11.2. ICC-profiili

ICC-profiili

Avattaessa kuvaa, jossa on upotettu väriprofiili GIMP ehdottaa tiedoston muuntamista RGB työskentely väriavaruuteen. Tämä on oletuksena sRGB ja on suositeltavaa, että kaikki työskentely tehdään tässä väriavaruudessa. Jos sattuneesta syystä päätät pitää upotetun väriprofiilin kuva näkyy kuitenkin oikein.

Jos jostain syystä kuvaan ei ole upotettu väriprofiilia ja tiedät (tai sinulla on hyvä aavistus) mikä sen tulisi olla voit manuaalisesti määrätä sen kuvaan.

1.2.2. Näyttö

Parhaita tuloksia varten tarvitset väriprofiilin näytöllesi. Jos näyttösi profiili on konfiguroitu, joko järjestelmän laajuudelta tai Värin hallinta osiosta GIMPin Asetukset-valintaikkunasta niin kuvan värit kuvataan kaikkein tarkimmin.

Yksi kaikkein tärkeimmistä GIMPin komennoista toimii värinhallinnan kanssa, joka on kuvattu Kohta 5.11, ”Näytä suotimet”.

Jos sinulla ei ole väriprofiilia näytössä voit luoda sen käyttäen hardwaren kalibroinnin ja mittaamisen työkaluja. UNIX järjestelmissä tarvitset Argyll Color Management System[ARGYLLCMS] ja/tai LProf[LPROF] luodaksesi väriprofiileja.

1.2.2.1. Näytön kalibrointi ja profilointi

For displays there are two steps involved. One is called calibration and the other is called profiling. Also, calibration generally involves two steps. The first involves adjusting external monitor controls such as Contrast, Brightness, Color Temperature, etc, and it is highly dependent on the specific monitor. In addition there are further adjustments that are loaded into the video card memory to bring the monitor as close to a standard state as possible. This information is stored in the monitor profile in the so-called vcgt tag. Probably under Windows XP or Mac OS, the operating system loads this information (LUT) in the video card in the process of starting your computer. Under Linux, at present you have to use an external program such as xcalib or dispwin. (If one just does a simple visual calibration using a web site such as that of Norman Koren, one might only use xgamma to load a gamma value.)

The second step, profiling, derives a set of rules which allow GIMP to translate RGB values in the image file into appropriate colors on the screen. This is also stored in the monitor profile. It doesn't change the RGB values in the image, but it does change which values are sent to the video card (which already contains the vcgt LUT).

1.2.3. Tulostamisen simulointi

GIMPiä käyttäessä voit saada helposti esikatselun siitä miten kuva näkyy paperilla. Tulostimesi väriprofiiliin pohjautuen näyttö voidaan vaihtaa "Soft Proof"-tilaan. Sen tapaisessa simuloidussa tulosteessa värit joita ei voida tuottaa ovat vaihtoehtoisesti merkitty neutraalilla harmaalla värillä mahdollistaen, että voit korjata sen tapaiset virheet ennen kuin lähetät kuvasi tulostimeen.