12.7. Insticksbläddrare

The Plug-In Browser command displays a dialog window which shows all of the extensions (plug-ins) which are currently loaded in GIMP, both as a list and as a hierarchical tree structure. Since many of the filters are actually plug-ins, you will certainly see many familiar names here. Please note that you do not run the extensions from this dialog window. Use the appropriate menu entry to do that instead. For example, you can run filter plug-ins by using the Filter command on the main menu.

12.7.1. Aktivera kommandot

  • You can access this command from the main menu through HelpPlug-in Browser.

12.7.2. Beskrivning av dialogfönstret Insticksbläddrare

Figur 16.257. Listvyn i dialogfönstret Insticksbläddrare

Listvyn i dialogfönstret ”Insticksbläddrare”

Figuren ovan visar listvyn från Insticksbläddrare. Du kan klicka på ett insticks namn i fönstret för att visa mer information om det. Välj Listvy genom att klicka på fliken längst upp i dialogen.

Du kan söka efter ett instick efter namn genom att mata in en del av eller hela namnet i textrutan Sök:. Den vänstra delen av dialogrutan visar sedan träffarna som hittats.

Figur 16.258. Trädvyn för dialogfönstret Insticksbläddrare

Trädvyn för dialogfönstret ”Insticksbläddrare”

Figuren ovan visar trädvyn för Insticksbläddrare. Du kan klicka på namnet för ett instick i fönstret för att visa mer information om det. Du kan klicka på pilarna för att expandera eller fälla ihop delar av trädet. Välj Trädvy genom att klicka på fliken längst upp i dialogen.

Du kan söka efter ett instick efter namn genom att mata in en del av eller hela namnet i textrutan Sök:. Den vänstra delen av dialogrutan visar sedan träffarna som hittats.

[Notera] Notera

Allting i dessa stora dialogfönster syns inte samtidigt. Använd rullningslisterna för att visa deras innehåll.