12.7. Περιηγητής προσθέτου

The Plug-In Browser command displays a dialog window which shows all of the extensions (plug-ins) which are currently loaded in GIMP, both as a list and as a hierarchical tree structure. Since many of the filters are actually plug-ins, you will certainly see many familiar names here. Please note that you do not run the extensions from this dialog window. Use the appropriate menu entry to do that instead. For example, you can run filter plug-ins by using the Filter command on the main menu.

12.7.1. Ενεργοποίηση της εντολής

  • You can access this command from the main menu through HelpPlug-in Browser.

12.7.2. Περιγραφή του παραθύρου διαλόγου «Περιηγητής προσθέτου»

Σχήμα 16.254. Η λίστα προβολή του παραθύρου διαλόγου «Περιηγητής προσθέτου»

Η λίστα προβολή του παραθύρου διαλόγου «Περιηγητής προσθέτου»

Η πιο πάνω μορφή δείχνει τη λίστα προβολής του Περιηγητής προσθέτου. Μπορείτε να πατήσετε στο όνομα του προσθέτου στο κυλιόμενο παράθυρο για να εμφανίσετε περισσότερες πληροφορίες για αυτό. Επιλέξτε την Προβολή λίστας πατώντας στην καρτέλα στην κορυφή του διαλόγου.

Μπορείτε να αναζητήσετε για ένα πρόσθετο κατά όνομα εισάγοντας μέρος ή όλο το όνομα στο πλαίσιο κειμένου Αναζήτηση:. Το αριστερό μέρος του διαλόγου τότε εμφανίζει τις ευρεθείσες ταυτίσεις.

Σχήμα 16.255. Η προβολή δένδρου του παραθύρου διαλόγου «Περιηγητής προσθέτου»

Η προβολή δένδρου του παραθύρου διαλόγου «Περιηγητής προσθέτου»

Η πιο πάνω μορφή δείχνει την προβολή δένδρου του Περιηγητής προσθέτου. Μπορείτε να πατήσετε στο όνομα του προσθέτου στο κυλιόμενο παράθυρο για να εμφανίσετε περισσότερες πληροφορίες για αυτό. Μπορείτε να πατήσετε στις αιχμές βέλους για να αναπτύξετε ή να συρρικνώσετε μέρη του δένδρου. Επιλέξτε Προβολή δένδρου πατώντας στην καρτέλα στην κορυφή του διαλόγου.

Μπορείτε να αναζητήσετε για ένα πρόσθετο κατά όνομα εισάγοντας μέρος ή όλο το όνομα στο πλαίσιο κειμένου Αναζήτηση:. Το αριστερό μέρος του διαλόγου τότε εμφανίζει τις ευρεθείσες ταυτίσεις.

[Σημείωση] Σημείωση

Δεν είναι ορατό ταυτόχρονα καθετί σε αυτά τα τεράστια παράθυρα διαλόγου. Χρησιμοποιήστε τις γραμμές κύλισης για να δείτε το περιεχόμενο τους.