12.7. Navegador de connectors

L'ordre Navegador de connectors mostra una finestra de diàleg amb totes les extensions (connectors) que es carreguen en el GIMP, com una llista i com una estructura d'arbre jeràrquic. Com que en realitat molts filtres són connectors, es veuen molts noms familiars ací. Tingueu en compte que no es poden executar les extensions des d'aquesta finestra de diàleg. Feu servir l'entrada de menú apropiada per a fer-ho. Per exemple, podeu executar connectors de filtres emprant l'ordre Filtre en la barra de menú de la imatge.

12.7.1. Activar l'ordre

  • Podeu accedir a aquesta ordre des del menú AjudaNavegador de connectors

12.7.2. Descripció de la finestra de diàleg del «Navegador de connectors»

Figura 16.254. La visualització de llista de la finestra de diàleg del «Navegador de connectors»

La visualització de llista de la finestra de diàleg del «Navegador de connectors»

La figura de dalt mostra la visualització en llista del Navegador de connectors. Podeu fer clic en el nom d'un connector en la finestra per a mostrar-ne més informació. Podeu seleccionar Visualització de llista fent clic sobre la pestanya en la part superior del diàleg.

Podeu cercar un connector pel nom introduint part o tot el nom en la caixa de text Cerca:. Llavors en la part esquerra del diàleg es mostren els resultats trobats.

Figura 16.255. La visualització en arbre de la finestra de diàleg del «Navegador de connectors»

La visualització en arbre de la finestra de diàleg del «Navegador de connectors»

La figura de dalt mostra la visualització en arbre del Navegador de connectors. Podeu fer clic en el nom d'un connector en la finestra per a mostrar-ne més informació. Podeu fer clic en les fletxes per a expandir o contraure parts de l'arbre. Podeu seleccionar Visualització en arbre fent clic en la pestanya en la part superior del diàleg.

Podeu cercar un connector pel nom introduint part o tot el nom en la caixa de text Cerca:. Llavors en la part esquerra del diàleg es mostren els resultats trobats.

[Nota] Nota

No tot és visible en aquestes grans finestres de diàleg al mateix temps. Feu servir les barres de desplaçament per a veure'n el contingut.