12.7. Navegador de connectors

The Plug-In Browser command displays a dialog window which shows all of the extensions (plug-ins) which are currently loaded in GIMP, both as a list and as a hierarchical tree structure. Since many of the filters are actually plug-ins, you will certainly see many familiar names here. Please note that you do not run the extensions from this dialog window. Use the appropriate menu entry to do that instead. For example, you can run filter plug-ins by using the Filter command on the main menu.

12.7.1. Activar l'ordre

  • You can access this command from the main menu through HelpPlug-in Browser.

12.7.2. Descripció de la finestra de diàleg del «Navegador de connectors»

Figura 16.257. La visualització de llista de la finestra de diàleg del «Navegador de connectors»

La visualització de llista de la finestra de diàleg del «Navegador de connectors»

La figura de dalt mostra la visualització en llista del Navegador de connectors. Podeu fer clic en el nom d'un connector en la finestra per a mostrar-ne més informació. Podeu seleccionar Visualització de llista fent clic sobre la pestanya en la part superior del diàleg.

Podeu cercar un connector pel nom introduint part o tot el nom en la caixa de text Cerca:. Llavors en la part esquerra del diàleg es mostren els resultats trobats.

Figura 16.258. La visualització en arbre de la finestra de diàleg del «Navegador de connectors»

La visualització en arbre de la finestra de diàleg del «Navegador de connectors»

La figura de dalt mostra la visualització en arbre del Navegador de connectors. Podeu fer clic en el nom d'un connector en la finestra per a mostrar-ne més informació. Podeu fer clic en les fletxes per a expandir o contraure parts de l'arbre. Podeu seleccionar Visualització en arbre fent clic en la pestanya en la part superior del diàleg.

Podeu cercar un connector pel nom introduint part o tot el nom en la caixa de text Cerca:. Llavors en la part esquerra del diàleg es mostren els resultats trobats.

[Nota] Nota

No tot és visible en aquestes grans finestres de diàleg al mateix temps. Feu servir les barres de desplaçament per a veure'n el contingut.