Del I.  Komme i gang med GIMP

Innholdsfortegnelse

1. Innføring
1. Velkommen til GIMP
1.1. Utviklarane
1.2. Hjelpsystemet i GIMP
2. Kva er nytt i Gimp?
2.1. Programsamarbeid og standardisering
2.2. Snarvegsbehandlaren
2.3. Førehandsvising av programtillegg
2.4. Sanntids førehandsvising av transformeringar
2.5. Tilpassa Gnome sine retningslinjer
2.6. GTK+ 2.4 overføring
2.7. Elementær støtte for vektorgrafikk
2.8. Dessutan . . .
2. Fyr opp GIMP
1. Starthjelp
1.1. Kjende plattformer
1.2. Språk
1.3. Argument i kommandolinja
2. Å starte GIMP for første gong
3. Det første steget med Wilber
1. Grunnleggjande om bruken av GIMP
2. Hovudvindauge i GIMP
2.1. Verktøyskrinet
2.2. Biletvindauget
2.3. Dialogar og tavler
3. Angre
3.1. Ting du ikkje kan angra
4. GIMP-kvikkasar
4.1. Målet med øvingane
4.2. Å forandra storleiken (Skalering)
4.3. Gjer jpeg-bilete mindre
4.4. Beskjer biletet
4.5. Å finne biletinformasjon
4.6. Forandre biletmodus
4.7. Spegelvending
5. Teikne rette linjer
5.1. Føremålet med leksjonen
5.2. Avslutning
4. Når alt sviktar
1. Problemløysing
1.1. Førstehjelp
1.2. Vanlege årsaker til at GIMP ikkje reagerer