Del II.  Frå novise til ekspert

Innholdsfortegnelse

5. Få bilete inn i GIMP
1. Bilettypar
2. Å opna filer
2.1. Opna frå menylinja
2.2. Opna frå ei nettadresse
2.3. Opna tidlegare brukte filer
2.4. Filutforskaren
2.5. Dra og slepp
2.6. Kopier og Lim inn
2.7. Biletutforskaren
6. Få bilete ut av GIMP
1. Filer
1.1. Lagra bilete
1.2. Å lagra filer
2. Å tilpassa bilete for Internett
2.1. Det optimale forholdet mellom storleik og kvalitet
2.2. Å krympe filene litt ekstra
2.3. Lagra gjennomsiktige bilete
7. Teikne med GIMP
1. Markeringar
1.1. Fjørkant
1.2. Å lage ei delvis gjennomsiktig markering
2. Å lage og bruke markeringar
2.1. Å flytte ei markering
2.2. Frihandsmarkering
3. Snarmaske
3.1. Oversyn
3.2. Eigenskapar
4. Å bruke snarmaske
5. Banar
5.1. Å opprette ein bane
5.2. Banar og markeringar
5.3. Transformere banar
5.4. Å teikne ein bane
5.5. Banar og tekst
5.6. Banar og SVG-filer
6. Penslar
7. Å legge til nye penslar
8. Dialog for mønsterpensel
9. Å lage ein pensel med variabel storleik
10. Fargeovergangar
11. Mønsterelement
12. Palettar
12.1. Fargekart
13. Enkle teikneobjekt
13.1. Å teikne ei rett linje
13.2. Å lage figurar
8. Kombinere bilete med GIMP
1. Lag
1.1. Eigenskapar for laga
2. Lagmodus
3. Å oppretta nye lag
4. Tekst og teikn
5. Tekst
5.1. Tekstutsmykking
5.2. Å legge til skrifttypar
5.3. Problem med skrifttypane
9. Forbetre foto med GIMP
1. Bilete frå digitalkamera
1.1. Innleiing
1.2. Å forbetra komposisjonen
1.3. Å forbetra fargane
1.4. Skarpjustering
1.5. Å fjerne uønska element frå eit bilete
1.6. Å lagre resultatet
10. Å tilpasse GIMP
1. Rutenett og hjelpelinjer
1.1. Rutenettet
1.2. Hjelpelinjer
2. Å teikne eit rutenett
3. Korleis setje opp bufferlageret
4. Å lage snarvegar til menyfunksjonane
5. Dialogar og tavler
5.1. Å hente dialogar
5.2. Lukke faner
11. Å utvide GIMP
1. Programtillegg
1.1. Innleiing
1.2. Å bruke programtillegg
1.3. Å installera nye programtillegg
1.4. Å skrive programtillegg
2. Å bruke Script-Fu
2.1. Script-Fu?
2.2. Å installere Script-Fu
2.3. Råd og vink
2.4. Ulike typar av Script-Fu
2.5. Sjølvstendige skript
2.6. Biletavhengige skript
3. Ei innføring i Script-Fu
3.1. Bli kjent med Scheme
3.2. Variablar og funksjonar
3.3. Lister, lister og atter lister
3.4. Det første Script-Fu skriptet ditt
3.5. Sprit opp skriptet
3.6. Utvid skriptet Text Box