13.2. Mapa de relleu

13.2.1. Resum

Figura 17.278. exemple de «mapa de relleu»

exemple de «mapa de relleu»

On the left, the original image that we want to emboss: a solid blue. In the middle, the bump map: a grayscale image, where black pixels will emboss backwards and white pixels will emboss forwards. On the right, the bump-mapped image. The filter adds a shadow effect.


Aquest filtre crea efectes 3D repujant una imatge (la carta) i després cartografiant-la en una altra imatge. L'altura del relleu depèn de la lluminositat del píxel i podeu establir la direcció de la llum. Consulteu Esculpeix per a obtenir més informació sobre el repujat. Podeu fer el mapa de relleu en qualsevol tipus d'imatge, al contrari del filtre Esculpeix.

13.2.2. Activating the Filter

Aquest filtre es troba a FiltresMapaMapa de relleu….

13.2.3. Opcions

Figura 17.279. Opcions del filtre «Mapa de relleu»

Opcions del filtre «Mapa de relleu»

Presets, «Input Type», Clipping, Blending Options, Preview, Split view
[Nota] Nota

Aquestes opcions es descriuen a Secció 2, «Característiques comunes».

Aux Input

Fent clic en aquest botó, s'obre un petit navegador de fitxers amb dos panells. En el de l'esquerre, s'hi mostren les imatges presents a la pantalla: se selecciona la imatge activa. En el dret, s'hi veu la llista de capes de la imatge activa: feu doble clic a la capa que voleu utilitzar com a mapa per a fer-hi el relleu; el navegador de fitxers es tanca i apareix una miniatura de la capa al botó d'entrada auxiliar.

The right panel has a Channels tab: TODO

Tipus

Aquesta opció permet definir el mètode que s'utilitzarà en crear el mapa de relleu:

Lineal

L'altura del relleu és una funció directa de la lluminositat.

Esfèric

L'altura del relleu és una funció esfèrica de lluminositat.

Sinusoidal

L'altura del relleu és una funció sinusoïdal de la lluminositat.

Compensa

El mapa de relleu tendeix a enfosquir la imatge. Podeu compensar l'enfosquiment marcant aquesta opció.

Inverteix

Per defecte, els píxels clars produeixen relleu i els foscos buits. Podeu invertir aquest efecte seleccionant aquesta opció.

Enrajolat

Si es marca aquesta opció, no hi haurà ruptura del relleu si utilitzeu la imatge com a patró de fons per a una pàgina web: els patrons s'uniran sense juntes visibles.

Azimut

És sobre la direcció de la llum d'acord amb els punts cardinals (0 - 360). L'Est (0°) és a l'esquerra. L'increment del valor va en sentit antihorari.

Elevació

Aquesta és l'altura sobre l'horitzó (0.50°), fins al zenit (90°).

Profunditat

Amb aquest lliscador, es pot variar l'alçada del relleu i la profunditat dels buits. Com més gran sigui el valor, més gran serà la diferència entre tots dos. Els valors varien de l'1 al 65.

Desplaçament X, Desplaçament Y

Amb aquest lliscador, podeu ajustar la posició del mapa de relleu en relació a la imatge, horitzontal (X) i/o vertical (Y).

Nivell de l'aigua

Si la imatge té àrees transparents, es tractaran com a àrees fosques i apareixeran com a buits després d'aplicar el mapa de relleu. Amb aquest lliscador es poden reduir els buits com si pugés el nivell del mar. Aquests buits desapareixeran quan el valor del nivell del mar arribi a 255. Si l'opció invertir el mapa de relleu està marcada, les zones transparents es tractaran com a zones clares, i el lliscador aplanarà el relleu.

Factor d'il·luminació ambiental

Aquest lliscador controla la intensitat de la llum ambiental. Els valors més alts mitiguen les ombres i redueixen el relleu.

13.2.4. Ús del filtre Bumpmap

Farem un relleu d'una imatge amb text.

  1. Obriu la vostra imatge principal.

  2. Crea el mapa: aquí un text blanc sobre un fons negre.

    La imatge i el mapa

  3. EditCopy the map. Activate the image and EditPaste asPaste as Single Layer. Right click on the new layer and select Layers to Image Size to make the layer the same size as the image.

  4. En estar activa la capa del mapa, apliqueu una difuminació gaussiana. Aquí s'utilitzen 1,5 píxels per defecte.

  5. Feu invisible la capa del mapa i activeu la capa d'imatges.

  6. Open the «Bump Map» filter. Click on the Aux Input button and double-click on the text layer in the right panel.

    S'ha aplicat el filtre Mapa de relleu. Profunditat = 3. factor = 0.326. d'Il·luminació ambiental.