7.3. Soroll HSV

7.3.1. Resum

Figura 17.148. Exemple d'aplicació del filtre «Soroll HSV»

Exemple d'aplicació del filtre «Soroll HSV»

Imatge original

Exemple d'aplicació del filtre «Soroll HSV»

Filtre «Soroll HSV» aplicat


El filtre Soroll HSV crea soroll a la capa activa o a la selecció utilitzant el model de color To, Saturació i Valor (lluminositat).

7.3.2. Activa el filtre

Podeu trobar aquest filtre al menú principal FiltresSorollSoroll HSV….

7.3.3. Opcions

Figura 17.149. Opcions del filtre «Soroll HSV»

Opcions del filtre «Soroll HSV»

Predefinits, «tipus d'entrada», retallat, opcions de barreja, previsualització, vista dividida
[Nota] Nota

Aquestes opcions es descriuen a Secció 2, «Característiques comunes».

Esmussament

Aquest lliscador (1 -8) controla quant de valor del color del nou píxel permet aplicar comparat al color existent. Un esmussament alt produirà una variació feble. Un esmussament baix produirà una variació important del to.

To

Aquest lliscador canvia el color dels píxels en un patró aleatori. Selecciona un increment a la gamma de color disponible en un cercle de color HSV a partir del color original del píxel.

Saturació

El lliscador augmenta la saturació dels píxels dispersos.

Valor

El lliscador augmenta el valor (brillantor) dels píxels dispersos.

Llavor aleatòria

Podeu canviar la llavor a l'atzar.