7. Φίλτρα θορύβου

7.1. Εισαγωγή

Τα φίλτρα θορύβου προσθέτουν θόρυβο στην ενεργή στρώση ή στην επιλογή. Για αφαίρεση μικρών ατελειών από μια εικόνα, δείτε τα φίλτρα Αποκηλίδωση και Επιλεκτική θόλωση Γκάους.

This category describes the following filters: