6. COMBINACIÓ DE DOCUMENTS

Podeu combinar el document amb altres documents alliberats sota aquesta llicència, sota els termes definits en la secció 5 anterior per a versions modificades, sempre que inclogueu en la combinació totes les seccions inalterables de tots els documents originals, sense modificar, i llistades totes com a seccions inalterables del vostre treball combinat en la seva nota de llicència, i així mateix conserveu totes les limitacions de garantia.

El treball combinat necessita contenir solament una còpia d'aquesta llicència, i diverses seccions invariants idèntiques es poden reemplaçar per una sola còpia. Si hi ha diverses seccions inalterables amb el mateix nom però amb continguts diferents, feu que el títol de cada una d'aquestes seccions sigui únic afegint-hi al final, entre parèntesis, el nom de l'autor o editor original d'aquesta secció, si és conegut, o, si no, un nombre únic. Feu el mateix ajust als títols de secció en la llista de seccions inalterables de la nota de llicència del treball combinat.

En l'obra resultant podeu combinar totes les seccions titulades «Historial» dels diversos documents originals, formant una secció titulada «Historial»; combineu de la mateixa manera totes les seccions titulades «Agraïments» i totes les titulades «Dedicatòries». Heu de suprimir totes les seccions titulades «Aprovacions».