6. KOMBINERA DOKUMENT

You may combine the Document with other documents released under this License, under the terms defined in section 5 above for modified versions, provided that you include in the combination all of the Invariant Sections of all of the original documents, unmodified, and list them all as Invariant Sections of your combined work in its license notice, and that you preserve all their Warranty Disclaimers.

Det kombinerade verket behöver bara innehålla en enstaka kopia av denna licens [engelska originalversionen], och flera identiska oföränderliga stycken kan ersättas med en kopia. Om det finns flera oföränderliga stycken med samma namn men olika innehåll, se till att titeln på varje sådant avsnitt är unik genom att i slutet på den, inom parentes, lägga till namnet på den ursprunglige författaren eller utgivaren av det avsnittet om dessa är kända, annars ett unikt nummer. Gör samma justeringar av titlarna i listan över oföränderliga avsnitt i licensklausulen i det kombinerade verket.

I det kombinerade verket måste du kombinera alla avsnitt med titlarna historik (History) i de ursprungliga dokumenten, till ett avsnitt med titeln historik (History); på samma sätt skall alla avsnitt med titlarna tillkännagivanden (Acknowledgements), alla avsnitt med titlarna dedikationer (Dedications) kombineras. Du måste ta bort alla avsnitt med titlarna endossering (Endorsements).