4.3. Desentrellaça

4.3.1. Resum

Les imatges capturades amb targetes de vídeo, especialment quan es grava un moviment ràpid, poden semblar borroses i estriades, amb objectes partits. Això és per com funcionen les càmeres. No graven 25 imatges per segon, sinó 50 amb la meitat de la resolució vertical. Hi ha dues imatges entrellaçades en un fotograma. La primera línia de la primera imatge és seguida per la primera línia de la segona imatge, seguida per la segona línia de la primera imatge... etc. Així, si hi ha un moviment important entre les dues imatges, els objectes apareixeran partits, moguts, estriats.

El filtre Desentrellaça només manté una de les imatges i es reemplacen les línies perdudes per un degradat entre la línia prèvia i la següent. La imatge resultant, o la selecció, serà una mica borrosa però es pot millorar amb els filtres de millora

Podeu trobar imatges entrellaçades a [WKPD-DEINTERLACE].

4.3.2. Activació del filtre

Aquest filtre es troba al menú principal FiltresMilloraDesentrellaça....

4.3.3. Opcions

Figura 17.36. Opcions del filtre Desentrellaça

Opcions del filtre Desentrellaça

Predefinits, «tipus d'entrada», retallat, opcions de barreja, previsualització, vista dividida
[Nota] Nota

Aquestes opcions es descriuen a Secció 2, «Característiques comunes».

Manté

Aquest paràmetre permet triar entre Manté els camps parells i Manté els camps senars. Determina quins píxels es mantenen i quins s'eliminen. Proveu les dues opcions per a veure quins són els millors resultats per a la imatge.

Orientació

Aquest paràmetre permet triar entre desentrellaça les línies Horitzontal o Vertical.

Mida del bloc

Aquesta opció permet establir la mida de les files o columnes desentrellaçades.

4.3.4. Exemple

Figura 17.37. Exemple senzill d'aplicació del filtre Desentrellaça

Exemple senzill d'aplicació del filtre Desentrellaça

A dalt: els píxels de les línies parelles s'han mogut un píxel a la dreta. A baix: una línia s'ha perdut. S'han ampliat aquestes imatges per a mostrar els píxels.

Exemple senzill d'aplicació del filtre Desentrellaça

«Manté els camps parells» marcats. A dalt: les línies senars s'han mogut a la dreta, per a alinear-se amb els parells. A baix: la línia buida s'ha omplert de vermell.

Exemple senzill d'aplicació del filtre Desentrellaça

«Manté els camps senars» marcats. A dalt: les línies parelles es mouen a l'esquerra, per a alinear-se amb els senars. A baix: les línies buides persisteixen, però s'uneixen a dalt i a baix amb un degradat.