4. Filtres de millora

4.1. Introducció

Els filtres de millora s'utilitzen per a reduir els defectes de la imatge. Imperfeccions com partícules de pols, soroll, fotogrames entrellaçats (generalment provinents de captures d'una televisió) i falta de nitidesa.

Aquesta categoria descriu els filtres següents: