14.11. Matriu Bayer

14.11.1. Visió general

Figura 17.346. Exemple del filtre Matriu Bayer

Exemple del filtre Matriu Bayer

El filtre«Matriu Bayer» aplicat a Escala X, Y = 20


Un nom excel·lent per a un filtre senzill. La matriu Bayer està relacionada amb el tramat ordenat, que és un algoritme de tramatge d'imatges utilitzat per a mostrar una imatge contínua en una pantalla amb menys color de profunditat. L’algoritme redueix el nombre de colors aplicant un mapa de llindar conegut com a matriu Bayer (Wikipedia). El filtre actual només utilitza la matriu Bayer per a crear un patró.

14.11.2. Activació del filtre

Podeu trobar aquest filtre al menú FiltresComponPatróMatriu Bayer….

14.11.3. Opcions

Figura 17.347. Opcions del filtre «Matriu Bayer»

Opcions del filtre «Matriu Bayer»

Predefinits, «Tipus d'entrada», retallat, opcions de barreja, previsualització, Vista dividida
[Nota] Nota

Aquestes opcions es descriuen a Secció 2, «Característiques comunes».

Subdivisions

El nombre de subdivisions utilitzades.

Escala X, Escala Y

Horitzontal, mida del patró vertical.

Rotació

L'angle de gir del patró.

Reflexió

Reflecteix el patró horitzontalment quan està habilitat.

Amplitud

Amplitud del patró.

Desplaçament

Desplaçament del valor.

Exponent

Exponent del valor mitjançant una escala logarítmica.

Desplaçament X, Desplaçament Y

Ací podeu canviar els desplaçaments X i Y.