14.12. Escaquer

14.12.1. Visió general

Figura 17.345. Exemple del filtre Escaquer

Exemple del filtre Escaquer

Aplicació del filtre «Escaquer»


Aquest filtre crea un patró d'escaquer reemplaçant el contingut de la capa. Per defecte, s'utilitzen els colors del primer pla i del i fons de la caixa d'eines.

14.12.2. Activating the Filter

This filter is found in the image window menu under FiltersRenderPatternCheckerboard….

14.12.3. Opcions

Figura 17.346. Opcions per al filtre «Escaquer (llegat)»

Opcions per al filtre «Escaquer (llegat)»

Presets, «Input Type», Clipping, Blending Options, Preview, Split view
[Nota] Nota

Aquestes opcions es descriuen a Secció 2, «Característiques comunes».

Amplada, alçada

Amb aquestes opcions podeu ajustar la mida del quadre vertical/horitzontal de l'escaquer en píxels.

Si augmenta l'amplada o l'alçada només es crearan franges horitzontals o verticals.

Desplaçament X, Desplaçament Y

Aquestes opcions desplacen els quadrats horitzontalment (X) o verticalment (Y). Els límits de valor són els límits de la pantalla.

Color 1, Color 2

El color per defecte 1 és el color del primer pla de la caixa d'eines. El color per defecte 2 és el color del fons de la caixa d'eines.

Podeu canviar aquests colors fent clic al botó de color o utilitzant el selector de color de la dreta. La mida del selector de color es pot establir a la finestra Operació GEGL a la caixa d'eines.