11.3. Còmic

11.3.1. Panoràmica

Figura 17.198. Exemple pel filtre «Còmic»

Exemple pel filtre «Còmic»

Imatge original

Exemple pel filtre «Còmic»

Filtre «Còmic» aplicat


El filtre Còmic modifica la capa activa o selecció perquè es vegi com un dibuix de còmic amb colors sòlids. El resultat és com un dibuix fet amb retolador negre i després acolorit. Això s'aconsegueix mitjançant l'enfosquiment de les zones clarament més fosques que les del voltant.

11.3.2. Activació del filtre

El filtre es troba en el menú principal FiltresArtísticCòmic....

11.3.3. Opcions

Figura 17.199. Opcions del filtre «Còmic»

Opcions del filtre «Còmic»

Predefinits, «tipus d'entrada», retallat, opcions de barreja, previsualització, vista dividida
[Nota] Nota

Aquestes opcions es descriuen a Secció 2, «Característiques comunes».

Radi de la màscara

Aquest paràmetre controla la mida de les superfícies sobre les quals hi opera el filtre. Un valor alt fa un color negre gruixut amb poc detall, mentre que un valor baix és més subtil i se'n conserven més detalls.

Percentatge de negre

Aquest paràmetre controla la quantitat de color negre afegit a la imatge. Els valors més baixos fan les transicions més suaus a les àrees fosques i les línies negres són menys evidents. Els valors més alts fan línies més gruixudes, més fosques i dentades. Els valors mitjans funcionen millor.