8.39. Mapa del degradat

8.39.1. Resum

Figura 16.205. Exemple de mapa del degradat

Exemple de mapa del degradat

Exemple de mapatge de degradat. A dalt: imatge original. Al mig: un degradat. A baix: resultat de l'aplicació del degradat a la imatge original amb el filtre Mapa del degradat.


Aquest filtre utilitza el degradat actiu, tal com es mostra en l'àrea pinzells/patrons/degradats de la caixa d'eines, per a acolorir la capa activa o la selecció de la imatge a la qual s'aplica el filtre. Per a utilitzar-lo, seleccioneu un degradat del diàleg dels degradats, seleccioneu la part de la imatge que voleu alterar i activeu el filtre. El filtre s'activa automàticament, sense mostrar cap diàleg ni demanar cap entrada. Utilitza les intensitats de color (0-255) de la imatge, mapejant els píxels més foscos amb el color de l'esquerra del degradat i els més clars amb els colors de la dreta. Els valors intermedis se seleccionen dels colors intermedis corresponents.

8.39.2. Activació del filtre

Aquest filtre es troba al menú principal ColorsMapaMapa de degradat.