6.8. Ombra caiguda

6.8.1. Panoràmica

Figura 17.125. Exemple del filtre «Ombra caiguda»

Exemple del filtre «Ombra caiguda»

Imatge original

Exemple del filtre «Ombra caiguda»

Utilitzant l'«Ombra caiguda» GEGL


Amb aquest filtre GEGL podeu afegir una ombra caiguda a una imatge, una selecció o text. Podeu triar el color, la posició i la mida de l'ombra.

6.8.2. Activació del filtre

This filter is found in the main menu under FiltersLight and ShadowDrop Shadow….

Està disponible si la imatge conté un canal alfa (vegeu Secció 7.34, «Afegeix canal alfa»). En cas contrari, estarà inhabilitat.

6.8.3. Opcions

Figura 17.126. Opcions del filtre «Ombra caiguda»

Opcions del filtre «Ombra caiguda»

Predefinits, «tipus d'entrada», retallat, opcions de barreja, previsualització, vista dividida
[Nota] Nota

Aquestes opcions es descriuen a Secció 2, «Característiques comunes».

X, Y

La capa que conté l'ombra caiguda es mou horitzontalment per X píxels i verticalment per Y píxels. El desplaçament X i Y determina on es trobarà l'ombra en relació a la imatge. Els valors alts fan que la font de llum imaginària sembli que estigui lluny en direcció horitzontal o vertical, i els valors baixos fan que es vegi més a prop de la imatge.

El desplaçament pot ser negatiu, portant l'ombra a l'esquerra de la imatge si X < 0, o per sobre si Y < 0.

Per pura curiositat, es pot veure clarament la capa de l'ombra caiguda ajustant el radi de difuminat a 0 i movent l'ombra amb X i Y.

Radi del difuminat

Després de crear l'ombra, un Difuminat gaussià s'aplicarà amb un radi específic a la capa de l'ombra, s'obtindrà una aparença realista de l'ombra caiguda.

Creix la forma

Podeu triar la forma que s'utilitzarà per a ampliar o contraure l'ombra. Les opcions haurien de ser autoexplicatives: Cercle (per defecte), Quadrat, o Diamant).

Eixampla el radi

La distància per expandir l'ombra abans de difuminar-se. En canvi, un valor negatiu contraurà l'ombra.

Color

Ací podeu triar el color de l'ombra. Només heu de fer clic al selector de colors i seleccioneu un color quan aparegui el mostrari, o utilitzeu el comptagotes per a triar un color de la imatge.

Opacitat

Opacitat de l'ombra. El valor per defecte és de 0,500, però podeu seleccionar qualsevol altre valor de 0 (transparència completa) a 2,00 (opacitat completa).

6.8.4. Utilitzant el filtre Ombra caiguda

Aquest filtre Ombra caiguda GEGL és sorprenent: si l'apliqueu directament a la imatge tal com ho feu amb el filtre antic, no obtindreu res, tret que tingueu àrees transparents a la imatge.

Per a obtenir el mateix resultat que el filtre antic:

 1. Obriu la imatge original.

 2. Obriu una imatge nova, una mica més gran que la imatge original, plena de transparència.

 3. Copieu la imatge original i enganxeu-la a la nova imatge. Es crea una selecció flotant al diàleg de capes.

 4. Ancora la selecció flotant.

 5. Select LayerCrop Layers to Content.

 6. Seleccioneu CapesMida del límit de la capa...: establiu la mida de la capa a la mateixa mida que la imatge i ompliu-la amb transparència; feu clic al botó Centre. Després feu clic al botó Canvia la mida.

 7. Obriu el quadre de diàleg de l'Ombra caiguda: l'ombra es mostra en la previsualització del llenç. Podeu canviar els valors de les opcions predeterminades.

 8. Finalment, afegiu una nova capa de la mateixa mida que la imatge i l'ompliu amb el color que vulgueu donar al fons. Desplaceu aquesta capa a sota de la pila de les capes.

 9. Feu clic a D'acord per a aplicar el filtre.

Aplicació del filtre a una selecció:

 1. Obriu la imatge original.

 2. Obriu una imatge nova, de la mateixa mida que la imatge original, plena de transparència.

 3. Crea la selecció

 4. Copieu la selecció i enganxeu-la a la nova imatge. Es crea una selecció flotant al diàleg de capes.

 5. Ancora la selecció flotant.

 6. Select LayerCrop Layers to Content.

 7. Seleccioneu CapesCapa a la mida de la imatge (amb transparència).

 8. Obriu el quadre de diàleg de l'Ombra caiguda: l'ombra es mostra en la previsualització del llenç. Podeu canviar els valors de les opcions predeterminades.

 9. Finalment, afegiu una nova capa de la mateixa mida que la imatge i l'ompliu amb el color que vulgueu donar al fons. Desplaceu aquesta capa a sota de la pila de les capes.

  També podeu utilitzar la imatge original com a fons: desfer la selecció, copiar-la i enganxar-la com a nova capa a la nova imatge. Desplaceu la nova capa a sota de la pila de capes.

 10. Feu clic a D'acord per a aplicar el filtre.

Aplicació del filtre a un text:

El procediment és més senzill a l'hora de crear una ombra caiguda per a un text: crea el text i aplica el filtre Ombra caiguda directament.