6.8. Πίπτουσα σκιά

6.8.1. Επισκόπηση

Σχήμα 17.127. Παράδειγμα για το φίλτρο «πίπτουσα σκιά»

Παράδειγμα για το φίλτρο «πίπτουσα σκιά»

Αρχική εικόνα

Παράδειγμα για το φίλτρο «πίπτουσα σκιά»

Χρησιμοποιώντας το GEGL «Πίπτουσα σκιά»


Με αυτό το φίλτρο GEGL μπορείτε να προσθέσετε πίπτουσα σκιά σε μια εικόνα, μια επιλογή ή κείμενο. Μπορείτε να επιλέξετε το χρώμα, τη θέση και το μέγεθος της σκιάς.

6.8.2. Ενεργοποίηση του φίλτρου

This filter is found in the main menu under FiltersLight and ShadowDrop Shadow….

Είναι διαθέσιμο εάν η εικόνα σας διαθέτει κανάλι άλφα (δείτε Τμήμα 7.34, «Προσθήκη καναλιού άλφα»). Διαφορετικά, είναι απενεργοποιημένο.

6.8.3. Επιλογές

Σχήμα 17.128. Επιλογές φίλτρου «πίπτουσας σκιάς»

Επιλογές φίλτρου «πίπτουσας σκιάς»

Προεπιλογές, «Τύπος εισόδου», Περικοπή, Επιλογές ανάμειξης, Προεπισκόπηση, Προβολή διαίρεσης
[Σημείωση] Σημείωση

Αυτές οι επιλογές περιγράφονται στο Τμήμα 2, «Κοινά χαρακτηριστικά».

Χ, Υ

Η στρώση που περιέχει την πίπτουσα σκιά θα μετακινηθεί οριζόντια κατά Χ εικονοστοιχεία, κάθετα κατά Υ εικονοστοιχεία. Έτσι, η αντιστάθμιση Χ και Υ καθορίζει πού θα τοποθετηθεί η σκιά σε σχέση με την εικόνα. Υψηλές τιμές κάνουν τη φανταστική πηγή του φωτός να φαίνεται σαν να είναι μακριά σε οριζόντια και κάθετη κατεύθυνση και χαμηλές τιμές θα την κάνουν να φαίνεται πιο κοντά στην εικόνα.

Οι αντισταθμίσεις μπορεί να είναι αρνητικές, οδηγώντας σε μια σκιά στα αριστερά της επιλογής εάν η αντιστάθμιση Χ είναι μικρότερη από 0, ή πάνω από την επιλογή εάν η αντιστάθμιση Υ είναι μικρότερη από 0.

Από καθαρή περιέργεια, μπορείτε να δείτε τη στρώση πίπτουσας σκιάς καθαρά ορίζοντας ακτίνα θόλωσης 0 και μετακινώντας την πίπτουσα σκιά με Χ και Υ.

Ακτίνα θόλωσης

Μετά τη δημιουργία της σκιάς, μια θόλωση Γκάους με την καθορισμένη ακτίνα εφαρμόζεται στη στρώση σκιάς, με αποτέλεσμα στην ρεαλιστική εμφάνιση της σκιάς.

Σχήμα ανάπτυξης

Μπορείτε να επιλέξετε το σχήμα που θα χρησιμοποιηθεί για να επεκτείνει ή να συρρικνώσει τη σκιά. Οι επιλογές θα πρέπει να είναι αυτονόητες: Κύκλος (προεπιλογή), Τετράγωνο ή Ρόμβος.

Ακτίνα επέκτασης

Η απόσταση για την επέκταση της σκιάς πριν από τη θόλωση. Μια αρνητική τιμή θα συρρικνώσει τη σκιά.

Χρώμα

Μπορείτε να επιλέξετε το χρώμα της σκιάς εδώ. Απλώς πατήστε στο δείγμα χρώματος και επιλέξτε ένα χρώμα όταν εμφανιστεί ο επιλογέας χρώματος ή χρησιμοποιήστε το σταγονόμετρο για να επιλέξετε ένα χρώμα από την εικόνα.

Αδιαφάνεια

Αδιαφάνεια της σκιάς. Προεπιλογή το 0,500, αλλά μπορείτε να επιλέξετε οποιαδήποτε άλλη τιμή από 0 (πλήρης διαφάνεια) μέχρι 2,00 (πλήρης αδιαφάνεια) εδώ.

6.8.4. Χρησιμοποιώντας το φίλτρο πίπτουσας σκιάς

Αυτό το φίλτρο πίπτουσας σκιάς GEGL είναι εκπληκτικό: εάν εφαρμόσετε το φίλτρο απευθείας στην εικόνα όπως κάνετε με το παλιό φίλτρο, δεν παίρνετε τίποτα, εκτός και έχετε διαφανείς περιοχές στην εικόνα σας.

Για να πάρετε το ίδιο αποτέλεσμα όπως με το παλιό φίλτρο:

 1. Ανοίξτε την αρχική σας εικόνα.

 2. Ανοίξτε μια νέα εικόνα, λίγο πιο μεγάλη από την αρχική σας εικόνα, γεμάτη με διαφάνεια.

 3. Αντιγράψτε την αρχική σας εικόνα και επικολλήστε την στην νέα εικόνα. Δημιουργείται μια αιωρούμενη επιλογή στον διάλογο στρώσεων.

 4. Αγκυρώστε την αιωρούμενη επιλογή.

 5. Select LayerCrop Layers to Content.

 6. Επιλέξτε ΣτρώσειςΜέγεθος ορίων στρώσης…: ορίστε το μέγεθος της στρώσης στο ίδιο μέγεθος με την εικόνα σας και γεμάτο με διαφάνεια. Πατήστε το πλήκτρο Κεντράρισμα. Στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Αλλαγή μεγέθους.

 7. Ανοίξτε τον διάλογο πίπτουσας σκιάς: η πίπτουσα σκιά εμφανίζεται στην προεπισκόπηση στον καμβά. Μπορείτε να αλλάξετε τις προεπιλεγμένες τιμές επιλογών.

 8. Στο τέλος, προσθέστε μια νέα στρώση, με το ίδιο μέγεθος όπως η εικόνα και γεμίστε με το χρώμα που θέλετε να δώσετε στο παρασκήνιο. Μετακινήστε αυτήν τη στρώση στο τέλος της στοίβας στρώσεων.

 9. Πατήστε στο Εντάξει για να εφαρμόσετε το φίλτρο.

Εφαρμογή φίλτρου σε επιλογή:

 1. Ανοίξτε την αρχική σας εικόνα.

 2. Ανοίξτε μια νέα εικόνα, το ίδιο μέγεθος με την αρχική σας, γεμίστε με διαφάνεια.

 3. Δημιουργήστε την επιλογή

 4. Αντιγράψτε την επιλογή και επικολλήστε την στη νέα εικόνα. Δημιουργείται μια αιωρούμενη επιλογή στον διάλογο στρώσεων.

 5. Αγκυρώστε την αιωρούμενη επιλογή.

 6. Select LayerCrop Layers to Content.

 7. Επιλέξτε ΣτρώσειςΣτρώση σε μέγεθος εικόνας (με διαφάνεια).

 8. Ανοίξτε τον διάλογο πίπτουσας σκιάς: η πίπτουσα σκιά εμφανίζεται στην προεπισκόπηση στον καμβά. Μπορείτε να αλλάξετε τις προεπιλεγμένες τιμές επιλογών.

 9. Στο τέλος, προσθέστε μια νέα στρώση, με το ίδιο μέγεθος όπως η εικόνα και γεμίστε με το χρώμα που θέλετε να δώσετε στο παρασκήνιο. Μετακινήστε αυτήν τη στρώση στο τέλος της στοίβας στρώσεων.

  Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε την αρχική σας εικόνα ως παρασκήνιο: αναιρέστε την επιλογή, αντιγράψτε την εικόνα και επικολλήστε την ως νέα στρώση στη νέα εικόνα. Μετακινήστε τη νέα στρώση στο τέλος της στοίβας των στρώσεων.

 10. Πατήστε στο Εντάξει για να εφαρμόσετε το φίλτρο.

εφαρμογή φίλτρου σε κείμενο:

Η διαδικασία είναι πιο απλή στη δημιουργία πίπτουσας σκιάς από του κειμένου: δημιουργήστε το κείμενο και εφαρμόστε απευθείας το φίλτρο πίπτουσας σκιάς.