5.6. Calidoscopi

5.6.1. Visió general

Figura 17.65. Exemple per al filtre «Calidoscopi»

Exemple per al filtre «Calidoscopi»

Imatge original

Exemple per al filtre «Calidoscopi»

El filtre «Calidoscopi» aplicat amb els següents paràmetres ajustats: rotació del mirall 25.0, Zoom 20.0


Aquest filtre crea un calidoscopi reflectint i ajustant la imatge original mitjançant diversos paràmetres.

5.6.2. Activació el filtre

Podeu trobar aquest filtre en el menú principal FiltresDistorsionsCalidoscopi....

5.6.3. Opcions

Figura 17.66. Opcions del filtre «Calidoscopi»

Opcions del filtre «Calidoscopi»

Predefinits, «tipus d'entrada», retallat, opcions de barreja, previsualització, vista dividida
[Nota] Nota

Aquestes opcions es descriuen a Secció 2, «Característiques comunes».

Rotació del mirall

La rotació aplicada a les còpies reflectides de la imatge.

Resultat de rotació

La rotació aplicada a la imatge de sortida.

Miralls

El nombre de còpies reflectides de la imatge que cal utilitzar.

Desplaçament X, Desplaçament Y

Posició horitzontal i vertical del centre de simetria a la imatge de sortida. El botó fletxa es pot utilitzar per triar una ubicació de la imatge actual. El botó cadena s'activa o es desactiva per forçar a tenir o no els mateixos valors per al Desplaçament X i el Desplaçament Y.

Centre X, Centre Y

Relació de l'eix X i l'eix Y per al centre de reflex.

Retalla X, Retalla Y

Relació de l'eix X i l'eix Y per retallar l'extensió del mirall.

Zoom

Factor d'escala per ajustar la mida de renderització.

Ampliació

No està clar quin és l'efecte exacte d'això. També sembla estar relacionat amb l'escala.

Retalla el resultat a la mida de l'entrada

Si està activat, retalla el resultat reflectit a la mida d'entrada.

Entrada de l'embolcall

Si està habilitat, omple tota l'àrea de sortida.