7.3. Θόρυβος HSV

7.3.1. Επισκόπηση

Σχήμα 17.152. Παράδειγμα εφαρμογής του φίλτρου «Θόρυβος HSV»

Παράδειγμα εφαρμογής του φίλτρου «Θόρυβος HSV»

Αρχική εικόνα

Παράδειγμα εφαρμογής του φίλτρου «Θόρυβος HSV»

Εφαρμογή φίλτρου «Θόρυβος HSV»


Το φίλτρο θορύβου HSV δημιουργεί θόρυβο στην ενεργή στρώση ή επιλογή χρησιμοποιώντας το χρωματικό πρότυπο απόχρωσης, κορεσμού, τιμής (φωτεινότητας).

7.3.2. Activating the Filter

This filter is found in the image window menu under FiltersNoiseHSV Noise….

7.3.3. Επιλογές

Σχήμα 17.153. Επιλογές φίλτρου «θόρυβος HSV»

Επιλογές φίλτρου «θόρυβος HSV»

Presets, «Input Type», Clipping, Blending Options, Preview, Split view
[Σημείωση] Σημείωση

Αυτές οι επιλογές περιγράφονται στο Τμήμα 2, «Κοινά χαρακτηριστικά».

Θάμπωμα

Αυτός ο ολισθητής (1-8) ελέγχει πόσο η νέα τιμή χρώματος εικονοστοιχείου επιτρέπεται να εφαρμοστεί συγκρινόμενη με το υπάρχον χρώμα. Ένα χαμηλό θάμπωμα θα δώσει μια ενδιαφέρουσα διακύμανση χροιάς. Ένα υψηλό θάμπωμα θα δώσει μια ασθενή διακύμανση.

Απόχρωση

Αυτός ο ολισθητής αλλάζει το χρώμα των εικονοστοιχείων σε τυχαίο μοτίβο. Επιλέγει μια αυξανόμενη διαθέσιμη χρωματική περιοχή στον κύκλο χρώματος από το αρχικό χρώμα εικονοστοιχείου.

Κορεσμός

Αυτός ο ολισθητής αυξάνει τον κορεσμό των διασπαρμένων εικονοστοιχείων.

Τιμή

Αυτός ο ολισθητής αυξάνει τη φωτεινότητα των διασπαρμένων εικονοστοιχείων.

Τυχαίος σπόρος

Μπορείτε να αλλάξετε τον σπόρο της τυχαιότητας.