7.3. HSV-kohina

7.3.1. Yleiskatsaus

Kuva 17.148. Esimerkki HSV-kohina suotimen lisäämisestä

Esimerkki ”HSV-kohina” suotimen lisäämisestä

Alkuperäinen kuva

Esimerkki ”HSV-kohina” suotimen lisäämisestä

HSV-kohina suodin lisätty


HSV-kohinasuodin luo kohinaa aktiiviseen kerrokseen tai valintaan käyttämällä sävyä, kylläisyyttä, arvon (luminanssi) värimallia.

7.3.2. Activating the Filter

This filter is found in the main menu under FiltersNoiseHSV Noise….

7.3.3. Asetukset

Kuva 17.149. HSV-kohina suotimen asetukset

”HSV-kohina” suotimen asetukset

Presets, Input Type, Clipping, Blending Options, Preview, Split view
[Huomaa] Huomaa

These options are described in Kohta 2, ”Common Features”.

Dulling

This slider (1 -8) controls how much the new pixel color value is allowed to be applied compared to the existing color. A low dulling will give an important hue variation. A high dulling will give a weak variation.

Sävy

Tämä liukusäädin muuttaa pikselien väriä satunnaisessa kuviossa. Se valitsee kasvavan saatavilla olevan värialueen HSV-väriympyrässä alkaen alkuperäisestä pikseliväristä.

Kylläisyys

Tämä liukusäädin kasvattaa hajallaan olevien pikselien kylläisyyttä.

Arvo

Tämä liukusäädin kasvattaa hajallaan olevien pikselien kirkkautta.

Satunnainen siemen

You can change the seed for randomness.