8.46. Èmfasi

8.46.1. Descripció general

Figura 16.219. Exemple de mapa del to amb «èmfasi»

Exemple de mapa del to amb «èmfasi»

Imatge original

Exemple de mapa del to amb «èmfasi»

Filtre aplicat amb la configuració predeterminada, després de canviar la precisió de la imatge en el GIMP a la llum lineal de punt flotant de 32 bits.

Exemple de mapa del to amb «èmfasi»

Filtre aplicat amb 15 mostres i 20 Iteracions.


Aquest filtre utilitza un sobre Spatio Temporal Retinex amb mostreig estocàstic (STRESS). Els algoritmes funcionen recalculant cada píxel utilitzant sobres per als límits locals superiors i inferiors de la imatge. Els sobres s'obtenen mostrejant els píxels veïns i es poden interpretar com a màxim i mínim de referència local. Aquest mètode es pot utilitzar per a l'estirament del contrast local, correcció automàtica del color, renderització d'imatges d'alt rang dinàmic, mapatge de la gamma de colors espaial i conversió del color a escala de grisos amb bons resultats.

Basat en .. Kol.s, I. Farup, i A. Rizzi, «un sobre inspirat en el Spatio Temporal Retinex amb mostreig estocàstic: un marc per a algorismes de color espaial», Journal of Imaging Science and Technology, vol. 371, p. 55, núm. 4, pp. 1–10, 2011.

[Nota] Nota

Aquest filtre és lent en imatges més grans. Per a trobar la millor configuració de la imatge, primer podeu fer una petita selecció rellevant i desar-la com a predefinit abans d'utilitzar-lo per a tota la imatge.

8.46.2. Activació el filtre

This filter is found in the main menu under ColorsTone MappingStress.

8.46.3. Opcions

Figura 16.220. Opcions diàleg del filtre «Èmfasi»

Opcions diàleg del filtre «Èmfasi»

Predefinits

Els «predefinits» són una característica comuna per a diverses ordres de Colors. Podeu trobar la seva descripció a Secció 8.1.1, «Característiques comunes dels colors».

Radi

El veïnatge té en compte, per a la millora dels valors ideals, que estigui a prop del costat més llarg de la imatge (que pot ser amplada o alçada). L'augment d'aquest valor fa que el filtre sigui més lent.

Mostres

Nombre de mostres a fer per iteració buscant l'interval de colors.

Iteracions

Nombre d'iteracions; un major nombre d'iteracions proporciona una representació menys sorollosa però fa que el filtre sigui més lent.

Millora les ombres

Quan s'habilita, també es realcen les regions d'ombres; quan es desactiva es produeix un resultat més natural.

Tipus d'entrada, retallat, opcions de barreja, previsualització i vista dividida

Aquestes són característiques comunes descrites a Secció 8.1.1, «Característiques comunes dels colors».