8.18. Estira el contrast

L'ordre Estira el contrast estira automàticament el valor de l'histograma de la capa activa. Per a cada canal de la capa activa, troba els valors màxim i mínim i els utilitza per a estirar els histogrames vermell, verd i blau per a la gamma de contrast completa. Els colors clars esdevenen més clars i els foscos més foscos, i per tant augmenta el contrast. «Estira el contrast» funciona amb capes RGB, escala de grisos i imatges indexades. Utilitzeu «Estira el contrast» només si voleu eliminar un matís no desitjat d'una imatge que hauria de tenir blanc i negre pur.

Aquesta ordre és molt similar a l'ordre Balanç de blancs, però no elimina els píxels més foscos ni els més clars, de manera que el blanc podria no ser gaire pur.

8.18.1. Activa l'ordre

  • You can access this command from the main menu through ColorsAutoStretch Contrast.

8.18.2. Opcions

Figura 16.163. Configuració d'«Estira el contrast»

Configuració d'«Estira el contrast»

Predefinits

Els «predefinits» són una característica comuna per a diverses ordres de colors. Podeu trobar la seva descripció a Secció 8.1.1, «Característiques comunes dels colors».

Conserva els colors

Impacta cada canal de color amb la mateixa quantitat.

Components no lineals

Quan s'estableix, aquesta opció funciona amb valors corregits de gamma en lloc de RGB lineal.

Opcions de barreja, previsualització i vista dividida

Aquestes són característiques comunes descrites a Secció 8.1.1, «Característiques comunes dels colors».

8.18.3. Exemple d'«Estira el contrast»

Figura 16.164. Imatge original

Imatge original

La capa i els seus histogrames vermell, verd i blaus abans d'«Estira el contrast».


Figura 16.165. Imatge després de l'ordre

Imatge després de l'ordre

La capa i els seus histogrames vermell, verd i blau després d'«Estira el contrast». Les columnes de píxels no arriben a l'extrem dret de l'histograma (255) a causa d'uns pocs píxels molt brillants, a diferència del «Balanç de blancs».

L'ampliació de l'histograma crea espais entre les columnes de píxels, donant-li un aspecte ratllat.