6.22. Imatge escapçada

Podeu escapçar una imatge de dues formes:

6.22.1. Escapça la selecció

L'ordre Escapça a la selecció escapça la imatge al límit de la selecció eliminant qualsevol franja els continguts de la qual estiguin desseleccionats. Les àrees que estiguin parcialment seleccionades (per exemple, mitjançant la difuminació) no s'escapcen. Si heu difuminat la selecció, l'escapçat es fa al límit extern de l'àrea difuminada. Si no seleccioneu la imatge, el menú d'entrada es desactiva.

[Nota] Nota

Aquesta ordre escapça totes les capes de la imatge. Per a escapçar només la capa activa, utilitzeu l'ordre Escapça a la selecció des del menú Capa.

Podeu accedir a aquesta ordre des del menú a través ImatgeEscapça a la selecció.

6.22.2. Escapça al contingut

L'ordre Escapça al contingut elimina les vores d'una imatge. Cerca a la capa l'àrea de la vora més gran possible que sigui del mateix color, i tot seguit l'escapça de la imatge, tal com si haguéssiu utilitzat l'eina Escapça.

Figura 16.70. Exemple d'«Escapça al contingut»

Exemple d'«Escapça al contingut»

Aquesta imatge està formada per tres capes. Una amb un quadrat vermell, una altra amb un quadrat verd i una amb fons groc. La capa verda està activa.

Exemple d'«Escapça al contingut»

«Escapça al contingut» ha retallat la imatge a les vores exteriors de les capes verda i vermella. Només s'ha conservat la part de la capa groga dins de la zona vermella-verda.


Podeu accedir a aquesta ordre des del menú a través ImatgeEscapça al contingut.