6.7. Precisió

El submenú Precisió conté ordres que permeten canviar la precisió de la imatge. Les opcions de Precisió afecten la precisió i el codificador del canal utilitzat per a emmagatzemar la imatge en la RAM durant el procés.

Figura 16.68. El submenú «Precisió» del menú de la «Imatge»

El submenú «Precisió» del menú de la «Imatge»

6.7.1. Activació del submenú

Podeu accedir a aquest submenú des del menú de la imatge: ImatgePrecisió.

6.7.2. Els continguts del submenú «Precisió»

El menú de Precisió està dividit en dues parts: precisió i codificació del canal.

Opcions de precisió

La precisió en què les dades de la imatge s'emmagatzemen és una funció de la profunditat de bit (8-bits contra 16-bits contra 32-bits) i si les dades estan emmagatzemades com a dades enteres o dades de la coma flotant. La precisió del menú ofereix les següents opcions de precisió:

 1. Opcions de precisió de l'enter

  • Enter 8-bits

   [Nota] Nota

   When choosing to convert an image which has a 32-bit floating point precision to 8-bit integer, a conversion dialog will open that will ask you to choose dithering settings.

  • Enter 16-bits

  • Enter 32-bits

 2. Opcions de precisió de la coma flotant

  • Coma flotant 16-bits

  • Coma flotant 32-bits

Opcions de la codificació del canal

La precisió del menú també us permet triar la codificació del canal per a les dades de la imatge. Actualment hi ha dues opcions:

 • Gamma de percepció (sRGB)

 • Llum lineal, que codifica les dades del canal utilitzant la TRC gamma lineal.

6.7.3. Trieu la precisió de la imatge i la codificació del canal

[Nota] Nota

Malgrat les opcions que heu triat en el menú de Precisió, en el GiMP 2.10 de la profunditat de bit alta tot el processament intern es fa a una precisió de 32-bits coma flotant, i la majoria d'operacions d'edició es fan amb el codificador del canal Llum lineal.

Quina opció de precisió s'hauria de triar? En poques paraules:

 1. Per tal d'obtenir plena avantatge del processament de la coma flotant interna 32-bits del GIMP, trieu la precisió de la coma flotant 32-bits i també podeu triar la codificació del canal lineal.

 2. Si esteu editant en una màquina amb una RAM limitada, o si esteu editant imatges molt grosses amb pilots de capes, considereu l'ús de la coma flotant 16-bits o la precisió de l'enter.

 3. Si voleu treure avantatge de l'edició de la imatge de la profunditat de bit alta però no voleu tractar amb els valors del canal de la coma flotant, llavors utilitzeu la precisió de l'enter 16-bits.

 4. When soft-proofing an image, switch to Perceptual gamma (sRGB) channel encoding to avoid certain problems with soft-proofing a linear gamma image using Little CMS.

 5. En les màquines amb especificacions baixes i poca RAM, considereu l'ús de la precisió de l'enter 8-bits, trieu també la codificació del canal (sRGB) de la gamma de percepció (a la precisió de 8-bits, si trieu la codificació del canal de la llum lineal de la vostra imatge, tindrà unes horribles ombres posteritzades).

6.7.4. Més informació sobre les opcions de Precisió

 1. Triant la profunditat de bit (8-bits contra 16-bits contra 32-bits):

  • La profunditat de bit d'una imatge estableix els límits de quanta precisió està disponible quan es processen els fitxers de la imatge. Totes les coses són iguals, les profunditats dels bits més alts proveeixen més precisió.

  • La profunditat de bit del fitxer d'una imatge determina quanta RAM es requereix per a processar. Com més alt és la profunditat del bit, més RAM es requereix per a emmagatzemar dades durant el processament de les imatges. Altres factors rellevants inclouen la mida de les capes de les imatges i el nombre de capes en la pila de capes.

 2. Trieu entre l'enter i la precisió de la coma flotant:

  • La precisió de la coma flotant es requereix per a tenir tot l'avantatge en el GIMP de la profunditat de bit alta. La precisió de la coma flotant permet la generació i l'ús del valor del canal que cau fora de la Mostra del rang preferit des de 0.0 (es mostra negre) a 1.0 (es mostra blanc), això fa possible una edició de possibilitats útils com les conversions del perfil ICC i les operacions d'edició de l'Alçada del rang dinàmic de l'escena preferida.

  • A diferència de la coma de precisió, la precisió de l'enter no pot emmagatzemar els valors del canal fora del rang mostrat. Així, triant la precisió de l'enter des del menú, significa que tots els valors del canal de la coma flotant produïts durant el processament són retallats perquè encaixin en el rang de la coma flotant entre 0.0 i 1.0 inclòs:

   • Els valors enters de 8-bits són retallats en el rang 0-255.

   • Els valors enters de 16-bits són retallats en el rang 0-65535.

   • Els valors enters de 32-bits són retallats en el rang 0-4294967295.

  • En qualsevol profunditat de bit, totes les coses amb la mateixa precisió de l'enter són més precises que la precisió de la coma flotant. Així, la precisió de l'enter 16-bits és més precisa que la precisió de la coma flotant 16-bits, i la precisió de l'enter 32-bits és més precisa que la precisió de la coma flotant 32-bits. Malgrat tot, en el GIMP no obtindreu més precisió triant l'enter 32-bits i no la coma flotant 32-bits: el GIMP encara fa el processament intern utilitzant la precisió en coma flotant 32-bits encara que hàgiu triat la precisió de l'enter 32-bits en el menú de precisió. Recordeu, el menú de precisió només tria com la informació es manté a la RAM.

  • A qualsevol profunditat de bit donada, l'enter i la precisió del punt de flotació utilitzen aproximadament la mateixa quantitat de RAM pels càlculs interns durant el processament de la imatge, també es requereix la mateixa quantitat d'espai de disc quan es desa un fitxer d'imatge al disc.

 3. Trieu entre la Llum lineal i la Gamma de percepció (sRGB) de la codificació del canal:

  • A una precisió de 8-bits, si trieu la codificació del canal de la Llum lineal, la vostra imatge tindrà unes ombres posteritzades horribles. Així, no utilitzeu la Llum lineal a menys que podeu triar també una profunditat de bit més alta.

  • When soft-proofing, currently the gamut check will not return correct results if the image is at Linear light precision. So change to Perceptual gamma (sRGB) before activating soft-proofing.

  • Other than the fact that Linear light channel encoding is not suitable for 8-bit editing or for soft-proofing, from a user perspective the channel encoding you choose in the Precision menu won't have much affect on your workflow:

   • Currently if you choose "Linear light", then linear gamma channel values are displayed in the "pixel" values when using the Color Picker Tool, Sample Points, and Pointer dialogs. If you choose "Perceptual gamma", then perceptually uniform (sRGB) channel values are displayed instead.

   • Currently the channel encoding that you choose makes a difference in the wrong colors that you might see if you uncheck Image/Color Management/Enable Color Management and your image isn't already in one of the GIMP built-in sRGB color spaces (but with either channel encoding choice, the colors are still wrong).

   • Només l'altra manera en què el codificador del canal escollit en el menú de Precisió pot tenir un efecte en el vostre treball, té a veure amb els resultats d'utilitzar un tipus de Gamma que es troba en les Opcions avançades del color.

6.7.5. The Image Precision Conversion Dialog

For most precision conversions this dialog will only ask how Gamma should be set. However, for conversion from 32-bit float precision to 8-bit integer, the below dialog will be shown that also asks for Dithering.

Figura 16.69. The «Precision» conversion dialog for 32-bit float to 8-bit integer

The «Precision» conversion dialog for 32-bit float to 8-bit integer

Gamma

The Gamma setting is explained above.

Dithering

When reducing the precision from 32-bit floating point to 8-bit integer, you will lose some details. This can cause color banding, where there is an obvious jump from one color to another where there shouldn't be. Using dithering can be a way to reduce this. Dithering is a way of adding noise to an image to prevent banding and other unwanted patterns. The different dithering methods use different ways to add the noise.

There are three Dithering settings: for normal Layers, Text Layers, and Channels and Masks. For each you can set the type of dithering to use. The different dithering modes are explained in the Dithering Method option of the Dither filter.

In general, you probably won't use dithering for Text layers, since that will cause the text information to be lost, meaning it becomes a normal layer. I would first try conversion without any dithering, and if there are any noticeable artifacts, you can try using dithering on normal layers.