7.8. Fusiona el grup de capes

L'ordre Fusiona el grup de capes fusiona totes les capes del grup de capes actiu, tenint en compte les diferents propietats d'aquest grup, com ara la opacitat i la capa mode.

La capa fusionada resultant estarà en mode Normal i heretarà l'opacitat del grup de capes. Si les capes dins del grup no són opaques, o si es troben en algun mode diferent de Normal, aleshores aquesta ordre generalment canviarà l'aspecte de la imatge.

7.8.1. Activació de l'ordre

  • You can access this command from the image menubar through LayerMerge Layer Group.

    [Nota] Nota

    Aquesta ordre només és visible si la capa activa és un grup de capes.