7.7. Fusiona amb la capa inferior

L'ordre Fusiona cap avall fusiona la capa activa amb la capa just a sota d'ella a la pila, tenint en compte les diverses propietats de la capa activa, com ara la seva opacitat i el capa mode de capa. La capa combinada resultant estarà en mode normal, tindrà l'opacitat establerta al 100%, i tindrà un canal alfa encara que les capes originals no en tinguessin. Si la capa de sota no és opaca, o si està en algun mode diferent del normal, aquesta ordre generalment canviarà l'aparença de la imatge.

L'ús més comú de Fusiona amb la capa inferior és la construcció d'una capa començant per una «capa base» (habitualment opaca i en mode normal), de manera que podeu veure que esteu fent), i després amb l'addició d'una «capa de modificació» al capdamunt, amb qualsevol forma, opacitat, i mode de la capa que necessiteu. En aquest cas, fusionar la capa de modificació inferior farà que es combinin les dues capes en una, sense modificar la manera com es veu la imatge.

7.7.1. Activació de l'ordre

  • You can access this command from the main menu through LayerMerge Down.