2.2. Diàleg dels canals

Figura 15.7. El diàleg dels canals

El diàleg dels canals

El diàleg dels canals és la principal interfície per a editar, modificar i administrar els canals. Els canals tenen un doble ús. És per això que el diàleg es divideix en dues parts: la primera part és per als canals de color, i la segona és per les màscares de selecció.

Els Canals de color s'apliquen a la imatge i no a una capa específica. Bàsicament són necessaris tres colors primaris per representar la totalitat de l'ampli ventall de colors naturals. Com altres programes digitals, el GIMP utilitza el vermell, el verd i el blau com a colors primaris. El primer i els canals primaris mostren els valors del Vermell, el Verd i el Blau de cada píxel de la imatge.

Al costat del nom del canal hi ha una miniatura que mostra una representació en escala de grisos de cada canal, on el blanc és el 100% i el negre el 0% del color primari. Alternativament, si la vostra imatge no és en color sinó en escala de grisos, només hi ha un canal principal anomenat Gris. Per a una imatge indexada amb un nombre fix de colors coneguts, també hi ha un sol canal principal anomenat Indexat.

A continuació, hi ha un canal opcional anomenat Alfa. Aquest canal mostra els valors de transparència de cada píxel de la vostra imatge (mireu Canal alfa al glossari). Davant d'aquest canal hi ha una miniatura que mostra una representació en escala de grisos de la transparència on el blanc és opac i visible, i el negre és transparent i invisible. Si creeu la vostra imatge sense transparència, el canal alfa no hi serà present, però podeu afegir-lo des del menú del diàleg Capes. A més, si teniu més d'una capa a la imatge, el GIMP crea automàticament un canal alfa.

[Nota] Nota

El GIMP no suporta els models de color CMYK i YUV.

Figura 15.8. Representació d'una imatge amb canals

Representació d'una imatge amb canals

Canal vermell

Representació d'una imatge amb canals

Canal verd

Representació d'una imatge amb canals

Canal blau

Representació d'una imatge amb canals

Canal alfa

Representació d'una imatge amb canals

Tots els canals


La imatge de la dreta està composta per tres canals de color (vermell, verd i blau) i un canal alfa per a la transparència. En la imatge de la dreta, la transparència es mostra com un escaquer. En el canal de color, el blanc és sempre blanc perquè tots els colors hi són, i el negre és negre. El barret vermell és visible al canal vermell però invisible en els altres dos canals. Passa el mateix per al verd i el blau pur, que apareixen respectivament en el canal verd i el canal blau i estan absents en els altres.

2.2.1. Activeu el diàleg

Aquest diàleg és un diàleg acoblable; mireu la secció Secció 2.3, «Diàlegs i acobladors» sobre el seu ús.

Podeu accedir-hi:

 • from the main menu: WindowsDockable DialogsChannels;

 • from the Tab menu in any dockable dialog by clicking on and selecting Add TabChannels.

In the Windows menu, there is a list of detached windows which exists only if at least one dialog remains open. In this case, you can raise the «Channels» dialog from the main menu: WindowsChannels.

2.2.2. Utilitzant el diàleg dels Canals

2.2.2.1. Visió general

Els canals de dalt són: els canals de color i el canal alfa opcional. Sempre s'organitzen en el mateix ordre i no es poden treure. Al mig hi ha dos botons de bloqueig que mostren l'estat de bloqueig del canal actual seleccionat a la part de sota. L'àrea inferior mostra una llista de màscares de selecció. Cada canal apareix a la llista amb els seus atributs, inclosa una miniatura i el seu nom. Un clic-dret en una entrada de la llista de canals obre el menú contextual del canal.

2.2.2.2. Atributs de bloqueig del canal

A sobre de la llista dels canals de la màscara de selecció hi ha dues caselles de selecció que mostren l'estat dels atributs blocats del canal de l'actual màscara seleccionada.

Bloca els píxels

La icona del pinzell mostra si els «píxels de bloqueig» estan habilitats (ressaltat) pel canal actual. Quan això està activat, el canal es bloca per a qualsevol acció que canviï els píxels, és a dir, no es faran canvis en aquest canal.

Posició i mida del bloqueig

La icona de creu de fletxes mostra si la «posició i mida de bloqueig» estan activats (ressaltat) pel canal actual. Quan això està activat, el canal es bloca per a qualsevol acció que canviï la posició o la mida.

2.2.2.3. Atributs del canal

Cada canal apareix a la llista amb els seus atributs, molt similars als atributs de les capes:

Visibilitat dels canals

Per defecte, cada canal i cada color són visibles. S'indica amb una icona d'un «ull obert». Fent clic sobre el símbol de l'ull (o l'espai si el canal no és visible) canviarà la visibilitat del canal.

Enllaçar els canals

Els canals que representen màscares de selecció (a la part inferior de la llista de canals) es poden agrupar mitjançant el botó amb el símbol d'una «cadena». Tots els canals que tinguin la cadena activada es veuran afectats de la mateixa manera per les operacions aplicades a qualsevol d'ells.

Els canals de colors primaris (per defecte en la part superior de la llista de canals) també es poden agrupar. Per defecte, se seleccionen tots els canals de color i el canal alfa, les entrades de la llista estan ressaltades. Les operacions es realitzaran en tots els canals. En fer clic en un d'aquests canals, es desactiva. Operacions com to-saturació a una capa, s'aplicaran només en els canals seleccionats («agrupats»). Fent clic de nou sobre l'entrada de la llista, s'activarà el canal.

Miniatura

Una miniatura mostra l'efecte del canal. Aquesta previsualització es pot engrandir mantenint premut el botó esquerre del ratolí.

Nom del canal

El nom del canal, que ha de ser únic dins de la imatge. Feu doble clic al nom d'un canal de màscara de selecció i us permetrà editar-lo. Els noms dels canals principals (vermell, verd, blau, alfa) no es poden canviar. Si feu doble clic a la icona de la previsualització, s'obrirà un diàleg on podreu definir tots els atributs del canal.

[Atenció] Atenció

Els canals actius apareixen ressaltats en el diàleg. Si feu clic sobre un canal de la llista, es pot (des)activar. La desactivació d'un canal vermell, verd o blau té greus conseqüències. Per exemple, si desactiveu el canal blau, tots els píxels que s'afegeixin a la imatge des d'ara no tindran component blau, i per tant un píxel blanc tindrà el groc com a color complementari.

2.2.2.4. Gestió dels canals

Sota la llista de canals hi ha un conjunt de botons que us permeten realitzar algunes operacions bàsiques en la llista de canals.

Canal nou

Això crea un nou canal. S'obrirà un diàleg on podreu definir el Nom del canal, l'Etiqueta color, els atributs del canal i els atributs de bloqueig, i finalment l'Opacitat i el color utilitzats per a la màscara en la finestra de la imatge. Un clic al botó de color mostra el selector de color GIMP on podreu canviar el color de la màscara. Si premeu la tecla Maj mentre feu clic al botó Canal nou, el diàleg del canal nou no s'obrirà. En canvi, el nou canal es crearà amb la mateixa configuració que s'utilitzava anteriorment. Aquest nou canal és una màscara de canal (una màscara de selecció) aplicada sobre la imatge. Vegeu Màscara de selecció

Raise Channels

Only available for selection masks: this moves the selected channels up in the list. Press Shift key to move the channel to the top of the list.

Lower Channels

This moves selected channels down in the list. Press the Shift key to move the channel to the bottom of the list.

Duplicate Channels

This creates a copy of the active channels. The name of the new channel is suffixed with a number.

[Suggeriment] Suggeriment

You can also duplicate color channels or the Alpha channel. It's an easy way to keep a copy of them and to use them later as a selection in an image.

Replace the Selection with Selected Channels

This transforms the selected channel to become a selection. By default the selection derived from channels replaces the active selection. You can change this by using control keys.

 • Maj: la selecció que es deriva d'un canal s'afegeix a la selecció activa. La selecció resultant és la fusió d'ambdues.

 • Ctrl: la selecció resultant és la resta de la selecció derivada d'un canal des de la selecció activa.

 • Maj+Ctrl: la selecció resultant és la intersecció de la selecció derivada d'un canal amb la selecció activa. Només queden les parts comunes seleccionades.

Delete Channels

Only available for selection masks: this deletes the selected channels.

2.2.2.5. Menú contextual dels canals

Figura 15.9. Menú contextual del canal

Menú contextual del canal

Visió general

Podeu obtenir el menú contextual del canal fent clic botó dret sobre un canal. Diverses de les operacions dels canals també estan disponibles amb els botons de baix de la llista dels canals. Aquestes operacions estan documentades allà.

New Channel…, Raise Channels, Lower Channels, Duplicate Channels, Delete Channels

Consulteu la Gestió de canals.

Edita els atributs del canal...

Només disponible per a màscares de selecció. Ací podeu canviar el Nom del canal, l'etiqueta color, els atributs del canal, atributs de bloqueig, l'Opacitat i el color utilitzat per a la màscara en la finestra de la imatge. Un clic al botó de color, mostrarà el selector de color GIMP on podreu canviar el color de la màscara.

Color Tags

Només disponible per a màscares de selecció. Això us permet assignar una etiqueta color a un canal. Si teniu molts canals, us pot ajudar a identificar-los si poseu la mateixa etiqueta de color als canals relacionats. Per eliminar-les, trieu Cap.

Channels to Selection

La selecció derivada d'un canal substitueix la selecció prèviament activa.

Add Channels to Selection

La selecció derivada d'un canal s'afegeix a la selecció activa. La selecció final és una fusió dels dos.

Subtract Channels from Selection

La selecció resultant és la resta de la selecció derivada d'un canal de la selecció prèvia activa.

Intersect Channels with Selection

La selecció resultant és la intersecció de la selecció derivada d'un canal amb l'actiu. Només es conserven les parts seleccionades comunes dels dos.

2.2.3. Màscares de selecció

Figura 15.10. Una selecció composta de canals.

Una selecció composta de canals.

Els canals es poden utilitzar per a desar i restaurar les seleccions. En el diàleg de canals podeu veure una miniatura que representa la selecció. Les màscares de selecció són una manera gràfica de construir seleccions en un canal a escala de grisos on els píxels blancs se seleccionen i els píxels negres no se seleccionen. Per tant, els píxels grisos se seleccionen parcialment. Podeu considerar-los com un difuminat de la selecció, una transició suau entre seleccionat i no seleccionat. És important evitar l'efecte pixelat quan ompliu una selecció o quan s'esborra el contingut després d'aïllar un subjecte del seu fons.

Creació de màscares de selecció

Hi ha diverses maneres d'iniciar una màscara de selecció.

 • From the main menu SelectSave to Channel if there is an active selection.

 • En la finestra de la imatge el botó inferior esquerre crea una Màscara ràpida; el contingut s'inicialitzarà amb la selecció activa.

 • Des del diàleg de canals, quan feu clic al Nou canal o des del menú contextual. Una vegada creada la màscara de selecció apareix en el diàleg de canals amb el nom «Còpia de màscara de selecció», seguit d'un número. Podeu canviar aquest nom des del menú contextual que s'obté fent clic dret sobre el canal.

2.2.3.1. Ús de les màscares de selecció

Una vegada que el canal s'ha inicialitzat, seleccionat (ressaltat en blau), visible (la icona ull en el diàleg) i es mostra tal com desitgeu (atributs de color i opacitat), es pot començar a treballar amb totes les eines de pintura. Els colors utilitzats són importants. Si pinteu amb algun color diferent de blanc, gris o negre, el valor del color (lluminositat) s'utilitzarà per a definir un gris (mitjà, clar o fosc). Quan la màscara estigui pintada, podeu transformar-la en selecció fent clic al botó (Canal a la selecció) o des del menú contextual.

També podeu treballar les màscares de selecció amb altres eines, no només amb les eines de pintar. Per exemple, podeu utilitzar les eines de selecció per a omplir zones amb degradats o amb patrons. Afegint diverses màscares de selecció a la llista podeu compondre fàcilment seleccions molt complexes. Es pot dir que una màscara de selecció és a una selecció el que una capa és a una imatge.

[Atenció] Atenció

Una vegada que la màscara de selecció està activada, es treballa sobre la màscara i no sobre la imatge. Per a tornar a treballar en la imatge, heu de desactivar totes les màscares de selecció. Tampoc no oblideu ocultar les màscares desactivant la icona ull. Comproveu que tots els canals RGB i alfa estiguin activats i visibles en la imatge.

2.2.4. Màscara ràpida

Figura 15.11. El diàleg de la «Màscara ràpida»

El diàleg de la «Màscara ràpida»

A Quick Mask is a Selection Mask intended to be used temporarily to paint a selection. Temporarily means that, unlike a normal selection mask, it will be deleted from the channel list after its transformation to selection. The selection tools sometimes show their limits when they have to be used for doing complex drawing selection, as progressive. In this case, using the Quick Mask is a good idea which can give very good results.

2.2.4.1. Activeu el diàleg

The Quick Mask can be activated in different ways:

 • From the main menu: SelectToggle Quick Mask.

 • Fent clic al botó de la part inferior esquerra, es veu en vermell en la captura de pantalla.

 • Utilitzant la drecera Maj+Q.

2.2.4.2. Creació d'una màscara ràpida

Per a iniciar una Màscara ràpida, feu clic al botó de la part inferior esquerra en la finestra de la imatge. Si s'activa una selecció en la vostra imatge, el seu contingut apareixerà sense canvis mentre que la vora es cobrirà amb un color vermell translúcid. Un altre clic al botó de la part inferior esquerra desactivarà la màscara ràpida.

From the channel dialog you can double click on the name or the thumbnail to edit the QMask attributes. Then you can change the Opacity and its filling color. At every moment you can hide the mask by clicking on the eye icon in front of the QMask.

La màscara es codifica en escala de grisos, així heu d'utilitzar el blanc o el gris per a reduir l'àrea limitada per la màscara i el negre per a incrementar-la. Les zones pintades de gris seran de transició per a la selecció, zones difuses. Quan la màscara estigui a punt, feu clic de nou al botó de la part inferior esquerra en la finestra de la imatge, i la màscara ràpida serà retirada de la llista del canal i es convertirà en una selecció.

El propòsit de la màscara ràpida és pintar una selecció i les seves transicions amb una eina de pintura sense la preocupació per a la gestió de les màscares de selecció. És una bona manera d'aïllar un objecte en una imatge perquè un cop feta la selecció només caldrà treure el contingut (o revertir-ho si l'objecte està en la selecció).

2.2.4.3. Ús de la Màscara ràpida amb un degradat

Descripció

 1. Screenshot of the image window with activated Quick Mask. As long as the Quick Mask is activated, all operations are done on it. A gradient from black (left) to white (right) has been applied to the mask.

 2. The Quick Mask is now disabled. The selection occupies the right half part of the image (marching ants) because the limit of the selection is at the middle of the gradient.

 3. S'afegeix un traç a la selecció habilitada. Que estrany! El degradat encara que no sigui visible, roman actiu en tota la imatge, a les àrees seleccionades i en les no seleccionades.

After the Quick Mask Button is pressed, the command generates a temporary 8-bit (0-255) channel, on which the progressive selection work is stored. If a selection is already present the mask is initialized with the content of the selection. Once Quick Mask has been activated, the image is covered by a red semi-transparent veil. This one represents the non-selected pixels. Any paint tool can be used to create the selection on the Quick Mask. They should use only grayscale color, conforming the channel properties, white enabling to define the future selected place. The selection will be displayed as soon as the Quick Mask will be toggled but its temporary channel will not be available anymore.

[Suggeriment] Suggeriment

To save in a channel the selection done with the Quick Mask select in the main menu SelectSave to Channel.

2.2.4.4. Ús
 1. Obre una imatge o comença un document nou.

 2. Activate the Quick Mask using the left-bottom button in the image window. If a selection is present the mask is initialized with the content of the selection.

 3. Choose a drawing tool and use it with grayscale colors on the Quick Mask.

 4. Deactivate the Quick Mask using the left-bottom button in the image window.