4.9. Transformació 3D

L’eina Transformació 3D permet canviar la perspectiva d’una capa i moure-la a l’espai 3D. Podeu establir un punt de fuga i, després, girar la capa en els eixos X, Y, Z.

Ofereix el diàleg d'opcions habitual a sota la Caixa d'eines i un diàleg de configuració en el llenç.

4.9.1. Activació de l'eina

Hi ha diferents possibilitats d'activar l'eina:

  • Des del menú: EinesEines de transformacióTransformació 3D.

  • Fent clic a la icona eina: a la barra d'eines

  • Fent clic a la tecla drecera Maj+W.

4.9.2. Opcions

Figura 14.112. Opcions de l'eina de transformació 3D

Opcions de l'eina de transformació 3D

Es pot accedir a les opcions d'eina disponibles fent doble clic a la icona de l'eina a la caixa d'eines:

Opcions compartides
[Nota] Nota

Vegeu Secció 4.1, «Funcions comunes» per a obtenir una descripció de les opcions d'eines que s'apliquen a moltes o a totes les eines de transformació:

Interacció unificada

Aquesta opció permet canviar el punt de fuga, desplaçar i girar sense haver de canviar de pestanyes en el diàleg de configuració del llenç.

Restringeix l'eix (Maj)

Quan premeu Maj, l'eix de transformació actual és fix en la previsualització.

Eix Z (Ctrl)

Quan premeu Ctrl, la transformació es fa al voltant de l’eix Z.

Marc local (Alt)

Aquesta opció permet controlar la transformació en el marc local de la capa de referència (la capa actual), en comptes del global (totes les capes).