4.8. Perspectiva

Figura 14.141. Eina Perspectiva

Eina Perspectiva

L'eina Perspectiva s'utilitza per a canviar la «perspectiva» de la capa activa, el contingut d'una selecció, o la perspectiva d'un camí. En fer clic a la imatge, en funció del que s'hagi triat a la previsualització, apareix al voltant de la selecció un marc rectangular o quadrícula (o a tota la capa si no hi ha selecció), amb una nansa en cadascun dels quatre cantons; per a moure-les feu clic i arrossegueu, i així modifiqueu la perspectiva. Al mateix temps apareix una finestra «Informació de transformació» que permet validar la transformació. Al centre de l'element hi ha el cercle que permet moure'l fent clic i arrossegant.

[Nota] Nota

Aquesta eina no és en realitat una eina de perspectiva, ja que no n'imposa les regles. Més aviat és una eina de distorsió.

4.8.1. Activació de l'eina

Hi ha diferents possibilitats d'activar l'eina:

  • From the image-menu: ToolsTransform ToolsPerspective.

  • By clicking the tool icon in the Toolbox.

  • By pressing the Shift+P keyboard shortcut.

4.8.2. Opcions

Figura 14.142. Opcions de l'eina «Perspectiva»

Opcions de l'eina «Perspectiva»

Les opcions de l'eina es mostren en una finestra enganxada sota la caixa d'eines quan s'activa una eina. També s'hi pot accedir des de la barra del menú imatge a FinestresFinestres acoblables Opcions d'eines que obre la finestra d'opcions de l'eina seleccionada.

Transformació; interpolació; direcció, retallat; mostra la previsualització d'imatge; guies
[Nota] Nota

Aquestes opcions es descriuen en les Eines de transformació comunes.

Restringeix les nanses (Maj)

Constrenyeu les nanses per a moure's per les vores i la diagonal.

Al voltant del centre (Ctrl)

Transforma al voltant del punt central.

4.8.3. El diàleg d'ajustament d'Inclina

Figura 14.143. El diàleg d'ajustament d'Inclina

El diàleg d'ajustament d'Inclina

Matriu

The information window shows a mathematical representation of the perspective transformation. You can find more information about transformation matrices on Wikipedia.

Botó de reajustar

Amb aquest botó, disponible des del GIMP 2.10.10, podeu restablir les nanses de transformació a la forma quadrada original, mantenint el nivell de transformació i zoom actuals. Això permet crear transformacions més complexes fent la transformació en diversos passos.