4.9. 3D-transformatie

The 3D Transform tool allows you to change the perspective of a layer and to move it in 3D space. You can set a vanishing point, then rotate the layer in X, Y, and Z axes.

Het biedt het gebruikelijke optiedialoogvenster onder de gereedschapskist en een dialoogvenster met instellingen op het canvas.

4.9.1. Het gereedschap activeren

U kunt het gereedschap op verschillende manieren activeren:

  • From the main menu: ToolsTransform Tools3D Transform.

  • By clicking the tool icon in the Toolbox.

  • By pressing the Shift+W keyboard shortcut.

4.9.2. Opties

Afbeelding 14.113. Opties voor de 3D-transformatie

Opties voor de 3D-transformatie

The available tool options can be accessed by double clicking the tool icon in the toolbox:

Gedeelde opties
[Opmerking] Opmerking

Zie Paragraaf 4.1, “Algemene Eigenschappen” voor een beschrijving van gereedschapsopties die van toepassing zijn op veel of alle transformatiegereedschappen:

Geïntegreerde interactie

Met deze optie kunt u het verdwijnen verschuiven, evenals pannen en roteren zonder te schakelen tussen tabbladen in het dialoogvenster met instellingen op het canvas.

Begrens as (Shift)

Wanneer u op Shiftdrukt, wordt de huidige transformatieas vastgezet in de voorvertoning.

Z-as (Ctrl)

Wanneer u op Ctrldrukt, wordt de transformatie uitgevoerd rond de Z-as.

Lokaal frame (Alt)

Met deze optie kunt u de transformatie in het lokale referentiekader van de laag (de huidige laag) beheren in plaats van de globale (alle lagen).