5. Altres eines

Per a accedir a aquestes eines, seleccioneu Eines des del menú imatge.

5.1. Resum

«Altres» eines són aquelles que no pertanyen a cap grup principal d'eines.

Aquesta categoria inclou les eines següents: